tysdag 29. desember 2009

Logiske bristar frå Småbrukarlaget

av GHG (skytebas, slaktar og gestaltterapeut)

Ei stor takk til KR som har latt dette innlegget verte publisert. Innlegget har vorte nekta i samtlege av landets landbruksblad, grunna den mektige Småbrukarmafiaen sitt klamme famntak om landbruksmediene.

Som seg hør og bør klagar bøndene på prisane, eg kan likevel ikkje lenger oversjå følgande utsagn frå småbrukarleiar Ole-Anton Teigen i Småbrukarlaget.

Teigen meinar myndigheitene må "bruke pris som virkemiddel...[f]or å gjøre det mer attraktivt for norske forbrukere å kjøpe mørkt kjøtt", og legg til at ein i dag får "kjøpt fint svinekjøtt til 30 kroner og kyllingfileter til 40 kroner...og det bør bli mye dyrere for å gjøre mørkt kjøtt mer konkurransedyktig". Eg har ikkje sett kyllingfiletar til 40 kr kg i år, Sparebloggen har imidlertid fyldig dekt tilboda på svinesteik denne hausten. Dersom Teigen ynskjer å gjera det raude kjøtet meir konkurransedyktig, må prisen naturlegvis senkast. Å be myndigheitene auke prisen på ei heilt anna vare, er inga god marknadsløysing. Det er openbart at marknaden ikkje vil ha raudt kjøt til dagens prisar, og ihvertfall ikkje kvitt kjøt til raude prisar. Lagra av raudt kjøt er dessutan aukande, og salet er fallande - samtidig som det kvite kjøtet aukar i volum. Normal tilbod/etterspørsel tilseier at prisen på raudt kjøt må ned på eit nivå marknaden finn rimeleg.

Eg forstår ikkje kva Småbrukarlaget vil, anna enn å med myndigheitene si hjelp få opp prisen på alle varer Teigen sjølv tilbyr.

Om noko må myndigheitene sørge for fleire galteringar, og på den måten auke talet på premiegrisar i det ganske land. Berre dette tiltaket kan hindre riket i ei grisekrise utan sidestykke, der prisen på svinekjøtet kjem over 40 kr kg. Eg vil snarast be Sparebloggen sine representantar ta dette opp med landbruksmyndigheitene i eigna forum, sjølv tilrår eg Galte- og rånekonferansen på Pers Hotell i Gol like over nyttår (4. til 29. januar).

torsdag 24. desember 2009

God jul og godt nytt år!


Sparebloggen ynskjer alle våre lesarar ei god jul, og eit godt nyttår! Måtte tilboda bli betre til neste år, og straumen bli billigare!

måndag 21. desember 2009

Vekas tilbod

av KR

Det nærmar seg julestille på Sparebloggen, men me rekk nokre tilbod til før året er omme!

* Joker
Ny sjanse på skinkesteik til 39,90 pr kg, me har imidlertid lasta opp tidlegare i haust. Vil du vera feinschmeckar i jula tilrår me Brie frå Eldorado (180 g) til 19,90. Vekas tikroning frå Joker er 450g graut, som kjend får du 1 kg gryn til same prisen - me styrar klar. Det er lite som minnar om juletilbod på Joker denne veka.

* Rimi
Fleskar til med julebrus frå Borg (1,5 liter) til 4,80 + pant. Elles går svineribbe og pinnekjøt til standardiserte 98,90 og 29,50 pr kg. Ein kuriositet frå Rimi denne veka er ferske urter til 9,90 pr potte.

* Mega
Mykje luretilbod på svinekjøt, styr unna. Kjøttdeig til 24,90 pr 400g er ikkje dårleg, men me ventar til 19,90. Elles tilbyr Mega 40% på alt snacks frå Kims.

* Coop Obs!
Inga kundeavis denne veka.

* Prix
7,90 pr kg for klementinar tør omtalast som billeg. Tilsvarande er julebrustilbodet 4,80 + pant for 1,5 liter. Surkål til 4 kr pr pk er landets billegaste, dei andre har juletradisjon tru skrudd opp prisen siste veka før jul. Elles vil me framheve rund aure til 27,90 pr kg.

Sparebloggen ynskjer deg god jul; det er gratis.

måndag 14. desember 2009

Denne veka

av SR

Spar
Påstår denne veka å ha "best pris" på familieribbe. Mykje mogleg det er den billigaste familieribba, men det har nok med at det ikkje er nokon andre som kallar ribba for akkurat det. 39,90 er ikkje noko å skryta av.

Det er klart blåmåndagen har kome til Spar etter kjøtdeig til 19,90 sist veke, men 29,90 for twist er ikkje så gale. Klementinar frå First Price til 7,90 er heller ikkje til å grina av.

Joker
Har denne veka surra fersk svinesteik frå Gilde til 39,90. Det er ikkje feil for den som likar slikt, og kokar du den sjølv er det pengar å spara i høve til om Gilde skal gjera det for deg. Stiller òg med Twist til 29,90, slik som Spar.

Mega
40 % på diverse juice. Her må me likvel åtvara mot syreskader på tennene. Ikkje dropp vatn og mjølk for juice fordi det er billig. Det blir dyrt i lengda.


Det er ikkje særleg å skryta av når det kjem til tilbod denne veka. Det er likevel på det reine at det nærmar seg jul og julemat. Har du framleis ikkje gjort innkjøp er det coop extra som har det billigaste pinnekjøtet, Rimi som har den billigaste svineribba, samt poteter. Bur du derimot i harryland kan me tilrå ein tur over grensa http://www.svenskepriser.no/ og http://www.systembolaget.se/ på det varmaste! Men ber obs og hugs å rekne på reisekostnadar!

Elles er det verdt å merkja seg at det no er billige skjorte og slips-pakkar hjå Dressmann. Med 99 kr er det fullt på høgde med det beste frå utlandet, og ei ypparleg jolegåve!

Gratis fisk på Bømlo

av KR

Det er alarm, det er alarm, på vegne av vanvittig mange sparar i det ganske land!

Ein av våre trufaste lesarar har tipsa om at det etter ein vogntogvelt er fisk overalt på Bømlo. Me siterar "En trailer med henger har kjørt av veien og veltet. Den var lastet med 36 tonn fisk, og deler av lasten ligger strødd utover. Det sies at det er fisk overalt, sier operasjonsleder Agnar Austrheim ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt til BA.no."

Skitt fiske!

torsdag 10. desember 2009

Gjenbruk av frimerke

av KR

Det er ikkje berre dopapiret som kan brukast fleire gongar, sjølv eit lite stykke papir som frimerket kan fleirbrukast. Og til nærare jula ein kjem, jo viktigare vert det å knipe igjen.

Postverket har som kjend vore gjennom stadige omstillingar, og dette har medført gåvepakkar av dei sjeldne. I si rasjonaliseringstrong har dei nemleg rasjonalisert seg så bort at dei sjeldan eller aldri stemplar frimerkene dine. Dette er spesielt førekomande no i joletida, og me lanserar hermed gjenbruk av frimerke som sparetiltak.

Steg 1: Vent i det lengste på julegåver. Planlegg i god tid ved å oppmode slektningar og andre pakkesendarar å vera tidleg ute med juleposten. Argumentasjonsrekka tør vera kjend om postkrise og familiekrise i form av manglande framkomne julegåver julaftan. Du vil då i god tid før julaftan motta brev- og pakkepost med ein høg andel utstempla frimerke.

Steg 2: Riv rundt frimerket og legg papirlappen med det pålimte frimerket til bløyt, gjerne ein time i eit tefat. Bruk norsk kjeldevatn om du har slikt innlagt. Bløytlegginga medførar at frimerket løsnar frå papiret.

Steg 3: Tørking. Dette gjerast best på kanten av tefatet (tømt for vatn) med limsida opp. Tørketid omlag 2-3 timar i temperert rom. Du vil då finne frimerket tørt og klart til bruk.

Steg 4: Finn fram lim. Esellim tilrådast. Om du ikkje har slikt i hus, tilrår me ei blanding med 3/4 kveitemjøl og 1/4 vatn eller berre eggekvite.

Steg 5: Legg gåva i innpakningspapiret du fekk tilsent i posten, og lim det nytørka frimerket forskriftmessig øverst til høgre på framsida av pakken. Hugs mottakar på framsida, og avsendar på baksida (forskriftsmessig utkryssa).

Steg 6: Gå til din næraste postfilial, post-i-butikk eller dump pakken i raud eller gul postkasse.

Gevinsten ved spart frimerke kan bokførast som gevinst i ditt hushaldningsbudsjett, om du førar agressivt.

Dersom gåve utvekslast mellom røynde sparar (som deg og meg) vil du kunne merke at frimerket sit ekstra godt fast, slik underteikna eingong opplevde. Dette skuldast då at avsendar har nytta det same gjenbrukstriket. Fortvil imidlertid ikkje, for limen vil losne til sist - men pårekn ein time ekstra i bløyt.

Gjenbruk er ikkje berre rasjonelt, det er miljøvennleg - og følgeleg moderne!

God jol, me helser også til postopnarane landet rundt!

måndag 7. desember 2009

Vekas tilbod

av KR

* Joker
Me tilrår ALI kaffe til 8,90 kr pr pk (250g). Svinesteika er dobla i pris sidan november, for no heiter den Juleskinke - styr unna. Og dei er ikkje dårlegare enn dei også sel noko dei kallar Julemandelpoteter. 7,90 per kilo for mandelpoteter er tåleleg billeg, men me skeiar ikkje meir ut enn FirstPrice-poteter til 3,90 pr kg! Den som likar innmat bør merke seg leverpostei til 10 kr eller 51 kr kg.

* Spar
Nok eingong er eg nesten tom for billeg kjøtdeig, og sanneleg, sanneleg kjem det på sal igjen til 19,90 pr 400g. Me tilrår atter eingong hamstring av kjøttdeig, denne gongen på Spar! Den sokalla Juleskinka styrar me imidlertid klar av, faktisk tredobla i pris sidan november. Julekaffe 250g frå Friele til 16,90 boicottar me til fordel for ALI sin heilårskaffe til 8,90 på Joker.

* Rimi
Som vanleg få gode tilbod, og denne veka prøver dei til og med å gøyme bort sitt beste tilbod: Surra svinesteik til 38,90 pr kg, denne er utan julestempel. Likevel når dei ikkje heilt opp ettersom Coop Marked tilbyr same vare til 29,90 pr kg.

* Coop Mega
Kalkun til 29,90 pr kg er eit bra alternativ til dyr kylling, men denne kjøpast best på Coop Obs! til 24,90.

* Coop Obs!
Forutan kalkulen tilbyr Obs! 40% rabatt på all Coop-kaffi, ver obs og jamfør mot Joker sitt ALI-tilbod.

* Coop Prix
Tilbyr denne veka lutefisk av torsk frå Enghav til 16,90 pr kg. Dette er omlag halv pris i høve til konkurrerande butikkar, og tre-fire gongar billegare i høve til Coop Obs!

Vekas høgdepunkt er kjøttdeig til 19,90 per 400g, og Coop Marked si surra svinesteik til 29,90 pr kg. Vekas kalkun må vera surra svinesteik ("Juleskinke") frå Spar til ufattelege 99 kr kg.

laurdag 5. desember 2009

Julegåvetips

av SR

Du kan like det eller ikkje, men jula nærmar seg, koste kva det koste vil! Men det er håp sjølv for deg som ikkje har handla på tilbod i året som har gått, eller ikkje klarte å motstå å pakka opp gåvene frå i fjor slik at du kan gje dei vidare i år.

Det er få ting som er så populært som personlege gåver, og kva er vel meir personleg enn noko ein har laga sjølv? Nada! Kunsten er berre å kunne laga gåvene. Sparebloggen er her for deg, nok ein gong.

* Brende mandlar er ein sikker vinnar i eit sylteglas. Hiv på eit band, og du har tidenes gåve. Du treng:

250 g mandlar
250 g sukker
2 1/2 dl vatn
75 g smør

Legg mandlane i ein kjele saman med sukkeret og vatnet, og la det småkoke i 1 ½ time. Så tilset du smøret, og let det smelte saman til det blir brunt. Her er det viktig å røre mykje og ivrig. Når det ikkje er så flytande lenger tømmer du det ut på ei smurt steikepanne, let det størkne og knekk så frå kvarande når det blir avkjølt.
Ikkje berre er det billig, det er godt og ikkje minst noko å bli feit på no når kulda set inn.

* Eller kva med litt sparebloggkonfekt? Du treng:

1 plate kokesjokolade
1 plate firkløver
1 boks nugatti
1 boks valnøtter

Smelt firkløver og nugatti i vatnbad. I mellomtida legg du ut eit bakepapir, ta ei spiseskei og bland den smelta sjokoladen godt. Fyll så ei skei og tøm den på bakepapiret. Pass godt på å få med nøttebitane frå firkløvaren. La det størkne, og smelt kokesjokoladen i mellomtida, også den i vatnbad. Ta ei teskei og drypp den smelta kokesjokoladen oppå den allereie størkna firkløvaren og nugattien. Legg på ei valnøtt med ein gong etterpå. Sett det kaldt, og finn ei lita øskje som du legg det i.

torsdag 3. desember 2009

Pynt juletreet (og huset) til under 199!

av AH

Beklager om jeg mot formodning skulle støte noen, men det må innrømmes at innlegget er skrevet i harnisk. Jeg leste nemlig denne flotte artikkelen vedrørende plastjuletre (ikke at jeg ikke har det fra før, så klart har jeg det - men det skader aldri å nevne noe en gang for mye), men da lesestunden var over og det åndelige snacks skulle fordøyes ble jeg oppmerksom på en liten artigper som påstod at pynten ville komme på over 199,- [altså meir enn plastjuletreet, red anm]. Er du gal, mann??

Jeg vil her, både som streng korreks og vennligsinnet opplysning, gi følgende tips til hvordan pynte et tre (og resten av huset) til under 199 kroner:

* Glitter på treet er et must. De selger mer enn optikk hos Nille, og for en femtilapp kommer du langt.
* Kjøp en boks pepperkaker til 10 kroner og invitér familien på juleverksted. Billige pappark får du på Nille, Max50 eller Europris (ikke finn på å kjøpe hos bokhandelen). Saks har du fra før, og har du ikke papirlim så vit at flasken holder seg fint til neste jul også. Ha i tillegg First Price husholdningssaft og Coop-kaffe klar. Dette gir følgende fordeler:

- Ungene lager gratis julepynt (du slipper).
- Du får plusspoeng av kvinnene i familien for å være en samlende figur (kvinner laget som kjent ofte god mat og er rause med dem de liker).
- Du kan drikke kaffe, prate skit og vite at pengene dine jobber for deg (julepynt som lages).
- La barna lage noe du tar selv og senere gir bort som julegave, som et "minne". Kvinnene elsker det, mennene tør ikke si dem i mot og gaven kostet deg nesten niks.
- Har du i tillegg hyssing eller fiskesnøre på lager er veien til juletrepynt ganske kort.
- Som et tilleggstips: aluminiumsfolie eller gamle godtepapirer med folie inni kan man lage mye glans av. La barnas fantasi få løpe fritt!

* Hvis du har lyst til å bruke enda mer penger på stemning; kjøp telys! IKEA og Nille har rimelige varianter.
* Har du Spotify? Det har enhver moderne sparer! Tenn lysene (ikke for tidlig, stearin koster) og sett på litt gratis julemusikk fra nettet.
* Mor har sikkert noe gammel pynt fra oldemor eller lignende. Igjen, skaper god stemning og er gratis. Sett dem frem synlig; dette skaper større sjanse for at mor tilfeldigvis kom til å bake en kake fordi hun syntes det var så hyggelig å gi deg den.

Og nei, du trenger ikke lys på juletreet. Glitteret skaper masse fin refleksjon fra telys eller andre elektriske lamper i nærheten.

tysdag 1. desember 2009

Spar over 10 000 kr på juletreet!

av KR

Desember er her og dersom du er tvungen til å ha juletre i huset, tilrår me å sjå mot Coop Obs! Hypermarked. Denne veka selgast juletre i plast (210 cm høgt) med plastfot til subtotal 199 kr. Den ukloke juletrekjøpar veit at eit ferskt juletre kostar minst 300 kr og dryssar etter ei veke. Den røynde spararen derimot kjøper sjølvsagt plastjuletre på sal i januar, men gløymde du det tilrår me at du slår til på fullpris til 199 kr. Alternativet er nemleg verre; å betale fleire hundre kroner årleg for dryssing. Coop-treet er dryssfritt og har ei estimert levetid på 25 år, noko som gjev følgande tabell med 2,5% prisstigning inkludert:

År___Plast___Dryss
01:__199____300
02:__0______308
03:__0______315
...
24:__0______529
25:__0______543
Sum: 199____10 247

Konklusjon: Med plastjuletre sparar du over 10 000 kroner iløpet av treet si levetid. I tilleg kjem spart tid i samband med støvsuging og soping av barnåler frå sokkar, tepper, krikar og krokar. Furulukt? Prøv med wunderbaum eller grønsåpe. God jol so langt!

måndag 30. november 2009

Vekas tilbod

av KR

* Joker
Tilbyr Grandiosa (585g) til 19,90 kr. Dette er billegare enn FirstPrice sin pizza (i kilopris), men som kjend dyrare enn å lage pizza sjølv. Vekas vits frå Joker er karbonadedeign til 49,90 (400g). Som kjent fekk ein kjøttdeig til 19,90 (400g) førre veke. Ikkje langt bak følgjer svindyr torsk frå Findus til 124,75 kr kg. Pærer til 9,90 pr kg er derimot rimeleg, det same må seiast om eit paprikabrett (3 paprika) til 9,90.

* Mega
Held fram i 40%-gata, men denne veka med sjokolade frå Nidar og Freia. Epler til 7,90 kr kg, elles er Mega denne veka for den spesielt interesserte.

* Spar
Hovudtilbod er surra svinesteik til 39,90 pr kg. Dette gjev billege middagar om du tilset FirstPrice-poteter til 3,90 pr kg og steikesky. Ferdigrettar frå Findus (pastagryter o.l.) senkast 40%, men ver obs på høg veiledande pris. Fersk seifilet til 49,90 pr kg er OK, men bør ikkje utløyse hamstring. FirstPrice-epler til 9,90 pr kg, styrar me klar då Mega har epler til 7,90.

* Coop Obs! Hypermarked
Me gir oss ende over: Epler til 6,90 per kg! Den merksame lesar vil sjå at fleire tek opp konkurransen med FirstPrice. Me vonar trenden held fram, men hugs; pay yourself first! Elles er det lite matvarer å hente frå Samvirkelaget denne veka.

måndag 23. november 2009

Vekas tilbod

av SR

Spar:
- har 40% på "et utvalg" pålegg frå Gilde. Her gjeld det med andre ord å halda tunga rett i munnen, og annonsa lett tilgjengeleg. Ver så snill, ikkje drit deg ut med å kjøpa noko som ikkje er på sal! Pass godt på når du kjem til kassa, og sei du ikkje skal ha det om du tek feil.
- 16,90 kr for alle freia 200 g sjokoladeplater. Dette er 10 kr under ordinær pris, men 10 kr/kg dyrare enn om du hamstra smågodt for nokre veker sidan. Men sjekk ut prisen på first price sin sjokolade fyrst.

Rimi
- Same sjokoladetilbodet som Spar.
- 29,50 kr for ribbe.
- 98 kr for ferdig oppskore pinnakjøt, både røykt og urøykt
- 38,90 kr for surra svinesteik, men dette er jo alvorleg tala ikkje spesielt billig, reint historisk.
- Julebrus får ein no for 4,90 kr, absolutt billigare enn det meste anna av brus.
- Appelsiner til 9,90 pr/kg.
- Rimi har lagt til for vane å pissa på oss spararar, og det slår ikkje feil denne veka heller. No har dei lutafisk (forringa torsk) til 16,50 kr/kg. Billig, men tenk om dei heller kunne seldt det utan lut!
- Vil du imponera med sofistikert grandis (!)? Denne veka er Grandiosa tynn botn til 21,90 pr stykk.
- Elles er det vert å sjekka ut Euroshopper-varene, ma. julepølse 400 g til 9,90 kr.

Joker
- Hovudtilbodet denne veka er julepølse til 14,90 for 400 gram. Ikkje spesielt mykje å skryta av, då Euroshopper er 50% billigare.
- 29,90 kr/kg for ribbe er på den andre sida ein fin pris, men det er jo eit tilbod alle butikkar med respekt for seg sjølv har.

Bunnpris
- Denne veka er Synnøve på tilbod. Nei, dette gjeld ikkje berre på Strandkaia, bunnprisbutikkane sel ho denne veka til 49,90 kr/kg. Pass likevel på Bunnpris, dei er nokon luringar som ikkje alltid tek inn tilbodsvarene i butikken.

Mega
- Har 40 % på all frosen pizza, men ikkje på dei det allereie er "fast lavpris" på... Det er likevel
mogleg å sikra seg eit måltid her, men billig blir det uansett ikkje, då me tidlegare har vist kor billig det er å laga pizzaen sjølv.
- Ikkje før hadde me slått fast at alle butikkar med respekt for seg sjølv har ribbe til 29,90, så kliner Mega til med 49,90 kr/kg. Som om ikkje det var nok, så slengjer dei på eit "fast lavpris"-merkje i tillegg. Fast lavpris meg i sørkjosbotn!
- Har likevel kalkun til 29,90 kr/kg, men ribbesjokket har endå ikkje lagt seg, så me tilrår å styra unna Mega denne veka!

And for the ladies: Tysdag 24. november er det vennesal med 15 % på kosmetikk og 30 % på alle klede hjå Cubus!

laurdag 21. november 2009

Restemiddag

av AH

Kjære gjerrigknark! Som deg har jeg hatt gleden av å bli jevnlig påminnet hvor mye penger som farer rett i toalettskålen, ofte med våre egen velsignelse. Flau har jeg måttet innrømme at joda, jeg kjøper jo Gilde kjøttdeig og Bama "spisemodne" avocado, for det er jo så fin innpakning, og kvaliteten er sikkert mye bedre. Kjenner du deg igjen? Skam deg! Så klart har jeg aldri kjøpt annet enn First Price!

Mangt et sparetips har blitt gitt i denne veven, men det har alltid dreiet seg om én ting: innkjøpskostnad. Derimot medfører det også kostnad å ha noe i form av vedlikehold og, ikke minst, økonomisk bruk. Det er mangt et delemne som kan taes opp i denne sammenheng, men jeg ønsker gjerne å begynne med noe vi alle kjenner: Restemiddag.

Du har kjøpt din kalkun til 27,90 på Rimi, kjøttdeig på Joker til 19,90 og sogar funnet sjokolade utgått på dato hos Kiwi. Men hvordan sikrer du at disse verdiene blir ivaretatt på best mulig måte? Når kalkunen er spist opp, kaster du slintrene? Når du har spist opp eplet, er det noe igjen? Selv den enkleste fiskepinne er god mat dagen derpå så lenge miljøet rundt er riktig. God matlaging koster ikke! Derimot er det kjekt å unne seg et par ess i ermet:

* Krydderplanter er smakfulle, pynter huset (kast ubrukelige blomster), koster lite, vokser ut igjen og krever minimalt med vedlikehold. Utnytt alle blomsterkasser og passende steder i hjemmet og sørg for en variert flora. Dessverre krever dette en investering, men husk at den betaler seg! Pass dog på å gjøre innkjøpet i familieeide innvandrerbutikker - både prisene og utvalget slår Reitan ned i støvlene.

* Mikrobølgeovn er en omstridt kjøkkeninnredning blant mange, men både tids- og strømbesparelsene denne fører med seg mer enn veier opp for alle innbilte ulemper. 395,- hos Lefdal. Om det er tungt å svelge, trekk paralellen til nytteverdien ved å investere i fluortannkrem.

Har du gammelt brød i skuffen? Gled deg, de er jo nesten krutonger! Smårester av mat trenger ikke være noen byrde, snarere tvert i mot! Hvis restene dine er så små at de ikke holder til et måltid håper jeg følgende eksempeloppskrifter kan inspirere deg til et enda mer variert (samt rimeligere) kosthold:

Potetkrem
-Kalde, kokte poteter fra i går
-Melkekartong med en slant igjen (jo fetere, jo bedre)
-Salt & pepper

Kutt potetene i terninger og stek disse i en teflonpanne (sparer bruk av smør/olje). Når potetbitene er stekte heller du over melken og lar denne koke. Rør rundt til det tykner, du bestemmer selv hvor løs konsistens du vil ha. Smak til med salt & pepper. Ypperlig som tilbehør til varm mat, eller sammen med f.eks. sild og brød til søndagsbrunchen.

Pestopasta
-Kald spaghetti fra i går
-Pesto
-Den siste salamiskiven i pakningen

Som med potetene sparer du å tilberede spaghettien, og som vi alle vet er tid penger! Varm opp spaghettien i en mikrobølgeovn, iblandet en oppstrimlet salamiskive. Litt pesto legges ved siden av; denne kan du smøre på spaghettien. Har du krydderplanter gjør det seg godt med litt ekstra basilikum.

Pølseflarn
-En middagspølse, grillpølse eller lignende
-Ostehøvel
-Olje
-En tørr brødskive eller First Price makaroni
-Salat (for den spandable)

Høvle pølsen i flak. Legg litt olje i stekepannen og stek flakene sprø. Dersom du har brødskive, legg den i stekepannen og hell litt ekstra olje over og stek den en smule, slik at den blir litt sprø på utsiden. Legg på tallerken med salat og pølseflarn. Skal du virkelig feire kan du også unne deg litt tomat. Hvis du bruker makaroni har du en ferdig middag; litt ketchup, krydder eller ost gjør dog det hele ekstra spennende.

Charternudler
-Gårsdagens fiskepinner
-First Price sursøt saus
-First price nudler

Kutt fiskepinnene i biter og varm disse i mikroen. Dersom du ønsker kan du også varme sausen. Kok nudlene som vanlig, bland i biter av fiskepinner (etter vannet er helt av) og ha så over saus til slutt.

Godt måltid!

fredag 20. november 2009

Takk, eg klarar meg med brille frå Nille

av KR

Optikarane, desse fiendar av samfunnet, har over ei årrekke tent godt på spararar og anna godtfolk som ikkje har turt gjera anna enn å stole på optikaren. Som kjend må den som ikkje vil opne augene, opne lommeboka. Kjøp desse dyre brillene elles mysser du synet. Me mysser ihvertfall haka. Det norske folk vil ikkje lenger betale ein handfull laken for eit par med briller. Sparebloggen lanserar hermed sitt eksklusive intervju med ein ekte augelækjar, som ut i frå hans eige ynskje er anonymisert.

Me spurte huslækjaren om det er skilnad på briller frå bensinstasjonar, nipsbutikkar og optikarkjeder. Vår anonymiserte huslækjar svarte kontant at den einaste skilnaden er prisen og vareutvalet elles i butikken. Men kva er ikkje betre enn å be om eit par briller type +1,5, og samtidig kunne få servert ein trailergrill med rekesalat og ekstra dryss?

Her nyleg mista eg brillene mine, normalt er dette ei katastrofe for den jevne nordmann. Ikkje fordi ein vert gåande i halvblinde, men fordi det økonomiske tapet er merkbart. Sjølv mista eg verdiar til 39,90 kr sist eg mista brillene mine. Surt nok. Som kjend kan ein leva lenge på den summen. Dagen etter kjøpte eg imidlertid nye briller på Nille til 20 kr. Med etui inkludert. Truleg var det brillespesial på Nille den dagen, då det fyrst var i kassa eg vart beden å legge tilbake den eine tjuekroningen... Sjeldan har nokon smilt så breidt på veg ut or Nille, og sjeldan har nokon smilt så breidt på veg heim. Og sjeldan har nokon smilt så breidt resten av kvelden.

Eg har brukt Nille-brille i fleire år, og har aldri sett betre. Jau, takk seier eg til optikarane, eg klarar meg fint med brille frå Nille.

onsdag 18. november 2009

Klag!

av SR

Det er ei kjend sak at det er mykje dårleg service, varer, reinhald og generelt alt ein betalar pengar for! Der og då er det irriterande, men i ettertid kan det bli til glede, rein økonomisk glede!

Ein god sparar er sjølvsagt klar over at det er mogleg å gjera seg rik på å kjøpa dårleg frukt hjå både Kiwi og Bunnpris, ta vare på kvitteringa, og krevja dobbel pris tilbake. Har du problem med å finna dårleg frukt (burde ikkje vera problem hjå Bunnpris vertfall!), så kan du kjøpa fin frukt og spare på den til den er dårleg. Kjøp så ny fruk (ny kvittering) og kom attende ei lita stund etter og klag på frukta. Her er det gode pengar!

Elles er det store moglegheiter viss ein vil spela på ulike produsentar sitt samvit. Send klage på produkt til produsenten, men hugs å leggja ved adressa. Nokre produsentar krev at du sender med ein smak av produktet som dei kan analyserast på labben deira. Uavhengingig av om det var usmak eller ikkje, så send med produktet. Det er ikkje naudsynt med meir enn ein liten bit, så kan du eta resten. Då sender produsenten eit plaster på såret, som alltid er gåvmildt! Me sparebloggarane har gjort dette til gangs, og har motteke mellom anna gåvekort (2-300 kr!), mjølmiksar og sjokolade.

Her gjeld den gyldne regelen om å klaga på alt! Me veit Vinmonopolet har etterlyst fleire produktklager, og reknar med 5-10 % produktfeil. Og når me fyrst er inne på alkohol, så fekk me tips frå ein som jobbar på Hansa om at ein må klaga på øl med lite skum på toppen. Her gjeld som vanleg regelen om å drikka opp halvparten fyrst, for så å slå fast til mannen i baren eller på polet at dette ikkje held mål.

Jubel: Spareblogg-TV om taparane på Luksusfellen er attende på TV3 onsdagar 20.30. There is no such fryd, as skadefryd.

måndag 16. november 2009

Vekas tilbod

av KR

* Joker
Vekas hovudtilbod er Sørlandsis (2 liter) til 17,90. Mennesket treng neppe is for å overleve, så me oppmodar dedikerte spararar til å styre unna tilbodet. Me trur imidlertid dette er billeg, 8,95 per liter høyrast ihvertfall billeg ut. Me tilrår difor krokanisen, men styr unna gullvaflene. Det er eit klassisk, dyrt luretilbod som akkompagnerar hovudtilbodet (og sørgar for marginane).

Utover dette har Joker lite å tilby denne veka. Gilde sine karbonader går for 49,88 kr kg, noko som leiar oss over på Spar som sel FirstPrice-karbonader til 35,50 pr kg.

* Spar
Pinnekjøtet går for 99 kr kg denne veka, men som kjend er pinnekjøt stort sett berre beinsplintar med kjøt- og fettslintrar. Også denne veka tilrår me difor tynnribbe av svin til 29,90 kr kg. Her får du minimalt med bein, knapt flesk og mykje kjøt om du saumfarar frysedisken. Kan ein krevje meir? Faktisk; sjå Rimi.

Edamerostane har byrja å kome i handelen. Me frårår Edamer så lenge det luktar av jul i butikkane. Edamerane kjøpast helst på tilbod i januar og februar. Kjøpars marknad, må vite. Det same gjeld for øvrig marsipan, mandarinar o.l.

* Meny
Denne veka synast Meny mest opptekne av noko dei kallar raudnasedagen, og dei sel raude naser til 25 kr stk. Me tilrår raudnase frå Vinmonopolet.

* Rimi
No gjev me oss ende over her i Sparebloggen. Rimi leverar for fyrste gongen på lenge, og truleg har presset frå vår side hjulpe på. Denne veka hjå Rimi får du tynnribbe (med ruter!) til 29,50 pr kg. Gryteferdig pinnekjøt til 89,90 pr kg. Kalkun til 27,90 pr kg, som førre veke. Mista du svinesteikveka hjå Joker, får du denne veka plaster på såret frå Rimi; røykt svinesteik 49,90 kr kg.

Me vil likevel ikkje frita Rimi heilt frå gamle synder. Findus fiskegrateng 500g omtalast som kampanjevare og selgast til 24,90 kr, som kjend får ein stadig Findus fiskegrateng 450g til 10 kr på 10-kronarsmarknadar landet rundt.

* Coop Marked
Nykommar på Sparebloggen. Denne veka tilbyr Coop Marked kjøttdeig (400g) til 16,90. Dette er eit særs godt tilbod, så me oppmodar samtlege spararar til å leite fram nærare Coop Marked-butikk!

* Coop Mega
Ingen særskilt oppsiktsvekkande tilbod denne veka.

* Coop Obs! Hypermarked
Obs held sokalla fryseshow denne veka, det tyder 40% på eit utval av Findus-produkt. Utvalet er imidlertid skuffande, og samtlege varer kjøpast billegare hjå FirstPrice.

Coop sin appelsin- og eplejuice selgast frå kartong til 6,67 pr liter. Dette kan vera eit særs gunstig tilbod om du også vatnar ut juicen 50-50 eller høgare vatningsgrad.

Til sist frårår me Coop sine nissedokker til 229 pr stk. Dette er både latterleg og useriøst frå det gamle Samvirkelaget. Skjerp dykk!

måndag 9. november 2009

Nye tilbod

av SR

Spar

Spar diskar denne veka opp med pizza-fest, og har 40 % avslag på alle gradiosa-, Big One- og Orginale-produkt. Ha likevel i mente at dette er ein jamt over stivprisa butikk, så ikkje la deg lura til å ta helgahandelen her! Er du Trumf-medlem kan du òg få 40% på Jarlsberg-ost. Dette er noko nytt, og absolutt noko ein bør slå til på om ein vil imponera ho i kassa. Elles kan ein få julepølse [jolapylse] i snabb til 16,90 for 400 gram. Problemet med at det berre er jul ein gong i året er at det er umogleg å hugsa kva som er eit anstendig prisnivå...

Bunnpris
Bunnpris pissar denne veka på Spar sitt 10-kronerstilbod frå to veker sidan. Me åtvara mot å betala 100 kr/kg for kyllingvingar (50 %). Bunnpris har teke seg saman, og slår til med 33,27 kr/kg for same vare. Pærene synker òg i pris, og er no nede på 12,90, men det er framleis eit stykke att, så ikkje hamstre endå! Det blir òg diska opp med Pizza Rusticale til 19.90. Relativt billig det altså!

Rimi
27,90 kr/kg for heil kalkun er noko som burde lokka dei fleste, om ein då ikkje handlar på Coop Hypermarked til 24,90! Ikkje berre er det billig (særleg sett i høve til det pinlege spar-tilbodet som tidlegare er omtale), det er òg ustyrteleg artig! Å ha noko slikt på benken eller hovudet er verdt kvar ei krone. Rimi har òg 2,2 kg kyllinglår til finfine 39,90 kr/kg.

Joker
Me varsla det sist veke, 19,90-tilboda på kjøtdeig er aldri langt unna, og denne veka er det Joker sin tur! Her er det berre å hamstre!

Mega
40%-aren denne veka er alle typar brød- og kakemiks. Sjølv bunkra eg opp sist helg med brødmiks til 10 kr hjå spar, så her er spenninga til å ta og føle på om eg burde venta. Det går òg rykter om bananar til 6,90 kr/kg!

Prix
Lite billeg mat, men dei har 20 roser til 59,90 kr.

First Price-nytt: Julegløgg!

fredag 6. november 2009

Keisaren sine billege klede

av KR

Ein kvar sparar med respekt for seg sjølv kan lukte ein sparkjøpbutikk på fleire kvartal. Me kjenner lukta av eksos, urin og kebabrestar rottene ikkje eingong vil ha, men så ser du langt, langt borte noget lyse og glitre; du er komen åt Sparkjøp! Denne underlege butikken som vekkjer assosiasjonar til 60-talet, dameklubb og mat med høgt gelatininnhald. Me skal ikkje kommentere klientellet utover det faktum at dei fleste som vankar der har knekk i knea.

Men gløym alle mytene om Sparkjøp, for Sparkjøp har tilknytning til bergenske redarfamiliar, kortspel og storkapital. Det er ingen som er så gode til å spare som norske redarar. Me nemner dressen til Fred Olsen, som han arva av far sin og far før han. Me nemner Olav Thon (jf Fernhaven) og ullhua hans. Me nemner Per Sævik og husbankhuset hans. Norske redarar følgjer sparebloggen, og no krev dei at me leverar sparkjøpnytt. Sjølvsagt innfrir me!

Me kler deg opp til vintaren med denne vekas tilbod frå Sparkjøp:
* 5pk tennissokkar kr 29,50 (med back to the future-striper)
* Boxershorts kr 49,50
* Lange underbukser kr 79 (det er trast vintar)
* Svarte skinnsko kr 99 (til fest og kvardag)
* Jeans 2pk type Kingsmen kr 149 (dongeri)
* Skjorter med krage kr 99 (strykefrie)
* Ullgensarar med glidelås ved hals kr 149 (vent på tilbod kr 99)
* Fleece-jakke kr 99 (fleece er ikkje av moten)
* Regntøysett kr 129 (praktisk pose med snøre følgjer med!)
* Hue kr 39 (dropp dette tilbodet, Olav Thon)
* Skjerf kr 99 (kort nok til å kallast heterofilt skjerf)
* Kombivott- og handske kr 69 (no med uteliggarfingrar!)

No kan vintaren koma.

onsdag 4. november 2009

Positiv kynisme

av SR

Ordet kynisk har fått eit ufortent dårleg rykte. Kven har sagt at det å vera kynisk er noko gale? Truleg dei same som kjøper kjøtdeig til 40 kroner for 400 gram medan dei klagar over First Price sitt dopapir.

For oss spararar er kynismen ein ideologi. Det er utruleg mykje bra å henta, berre ein torer å tenkja litt alternativt, og legg redsla for stygge blikk til sides.

I dag er det ikkje uvanleg med radarvarsling, kjendisvarsling og anna sløseri på SMS. Før Sparbloggen kom var det utvilsamt ein udekka marknad for tilbodsvarsling. Ein kan gjerne kalla det kynisk å tømma butikken for tilbodsvarer, men eg vil kalla det positivt kynisk. Ein marknad som ikkje er dekka endå, er SMS-varsling om kvar det blir levert ut gratisprøver ol. Utanfor utdanningsstader er det ikkje uvanleg med sokalla studentposar. Her er det berre å forsyna seg, personleg rekord er seks stykk. Då hadde eg ikkje plass til meir. Rett nok mykje drit i dei posane, men det er ikkje verre enn å ha ei bosbøtte lett tilgjengeleg. Elles er Arbeidarpartiet sine roser ei klassisk gåve til dama!

Vidare er det ein klar favoritt å be med seg nokon ein veit betalar på restaurant. Alltid ein slager, både sosialt og økonomisk. Skulle du vera så heldig å snuble over fri bar/tøm tankane, er det berre å meska seg. Dei som er rundt deg kjenner deg stort sett ikkje, og fleirtalet vil truleg ikkje hugsa kor grisk du var dagen etter uansett!

måndag 2. november 2009

Vekas tilbod

av KR

* Joker
Endeleg er ho her, svineribba til 29,90 (obs tynnribbe). Me var på nippen til å anbefale på 39,90 for nokre veker sidan, men juletradisjon tru så kjem tynnribba på 29,90 når me bikkar november. Intet er nytt under solen, og Joker leverar denne veka. For dei som likar sjokolade vil me tilrå firkløver, helnøtt og fruktnøtt til 17,90. Dei meir 'moderanes' sjokoladerutene med Daim og Nonstop styrar me klar. Det sunne alternativet er grøne druer til 14,90 kr kg, men ver varsam; det var 9,90 kr kg for nokre veker sidan (Coop Mega).

Vekas tikroning er Fiskemannen sine fiskepinnar 300 g, me frårår og tilrår heller FirstPrice sine til halve kiloprisen.

* Coop Mega
Mega fører kjøttdeig 400 g til 24,90 denne veka, som kjend plar me vente til 19,90. Er du i beit frårår me å kjøpe meir enn ein pk. Mega har ostebord denne veka, her er det gode moglegheiter om du vil verte flådd. Så styr unna. Det same gjer du med sjokoladen som Mega sel til 19,90, Joker har som kjend same tilbodet til 17,90.

Me vil tilrå X-tra sine mariekjeks 600 g 12,50, dette er særs billeg for noko som ser ut til å vera nærare 200 kjeks. Sjå for øvrig innlegget om kaffibesøk for vel to veker sidan.

* Coop Obs! Hypermarked
Hypermarknaden køyrer denne veka ein tradisjonell tikronarsmarknad. Gode tilbod er som vanleg Findus sin fiskegrateng, kremost frå Tine, Denja-salatar og blodpølse. Synnøve Finden til 45 kr kg er heller ikkje gale, særleg om du mista Joker sitt tilbod på 39,90 for nokre veker sidan.

Coop minnar oss på farsdagen 8. november. Me tilrår ei blodpølse til 10 kr. Blodmat fell alltid i smak på runde dagar og andre dagar!

* Rimi
Nok ei veke med luretilbod, jf førre veke.

* Spar
Tikronarsmarknad som førre veke, men nytt i sortimentet er Ali kaffe til 10 kr. Tynneribbe skråstrek familieribbe 29,90 pr kg, skriv Spar, ver difor obs i frysedisken.

* Bunnpris
Tynnribbe 29,90 som fleire aktørar. Lutefisk av torsk til 24,90 pr kg, det sjeldan torsk er så billeg - men maten er då også ille medfaren. Farmer's kaffe til 19,90 styrar me klar av, då me tilrår Spar sin Ali til 10 kr. Elles mykje gode FirstPrice-produkt hjå Bunnpris, av høgdepunkt trekk me fram kaviaren til 8,90 - men ver obs skarp på smak.

Det var tilbodsveka. På det jamne, me trekk fram tynnribbene til 29,90 pr kg.

torsdag 29. oktober 2009

Tilbodet eg angrar på at eg ikkje nytta meg av

av KR

Ny fast spalte på Sparebloggen: "Tilbodet eg angrar på at eg ikkje nytta meg av". Her ynskjer me dykk velkomne til ettertanke i ein elles hektisk sparekvardag. Dei fleste av oss på Sparebloggen er så gnitne at me av og til, men særs sjeldan, held så hardt på pengane at me gløymer oss ut når dei verkeleg gode tilboda lurar framføre nasen. Følg med vidare!

Oktober har våre ein månad prega av fleire gode tilbodsprega handlerunder, men tilbodet eg angrar på at eg ikkje nytta meg av er definitivt Rimi si fårikolgryte i stål (10 liter) til 79 kr! Dette har tæra på meg i fleire veker, og denne spalta er vel så mykje folkeopplysning som pleie av eige sinn. Sorgene over tapte tilbod må delast med andre, slik at ein kjem over dei - og lærar av feila sine.

Å seie nei til eit slikt tilbod var rasjonelt i gjerningsaugneblinken, men berre då. Eg har allereie 3-4 kasseroller, så dette treng eg ikkje. Men berre nokre dagar etter at eg hadde sagt i frå meg dette tilbodet melde behovet for ei kasserolle på 10 liter seg. Den gnagande følelsen av at vurderingsevna mi var svekka kjem stadig att. Med ein 10-litar kunne eg ha kokt opp større svinesteiker (jf tilbodet frå Joker 34,90 pr kg), eller kokt ei særdeles stor gryte med lapskaus som kunne ha porsjonert seg over fleire veker.

Angstfølelsen har i det siste meldt seg; slike tilbod kjem aldri att. Ingen av menneskearten anno 2010 vil vera så dumme at dei nok ein gong sel ein 10-litar til 79 kr. Skal eg ha meg ein 10-litar til neste år, må eg truleg opp i 179 kr.

Panikk, anger og gode tilbod som fyk ein forbi. Lat aldri eit slikt tilbod gå dykk hus forbi ein gong til!

måndag 26. oktober 2009

Dårleg start på veka

av SR

Viss du framleis har pengar att, etter at Joker hadde Synnøve til 39,90 (som annonsert på Sparebloggen), er det nok ein gong duka for tilbodsrunde. Denne veka er tydeleg at kjøpmennene har fått med seg at pølse-Hansen er arbeidsledig, og treng billig føde.

Spar: Slår på tromma med stor 10-kronesmarknad, og byr ma. på 300 gram middagspølse, to stykk kroneis, fiskesuppe, blodpudding og 4-kornblanding. Elles interessant at ribbe til 29,90 kr kiloen på 10-kronersmarknaden. Me åtvarar i same slengen mot kyllingvingar (50 % bein) til 100 kr kiloen. Sjeldan er vel uttrykket «det er ikkje gull alt som glitrar» meir beteiknande enn når det er snakk om kyllingvingar.

Joker: Har kasta seg på den regnbogefarga trenden med pølsefest, og 40 % avslag på den slags.
Igjen har first price-bøndene sett oss i nåde, etter at Kiwi har skrudd opp prisen dag for dag, og hjå Joker får ein no 5 kg poteter til under 20 kr. Elles berer Joker preg av dagen derpå etter nokre gode tilbodsveker med 1 kg Synnøve til 39,90 og 1 kg svinesteik til 34,90. Dei prøvar seg denne veka med 1 kg røykt svinesteik til 49,90, isolert sett akseptabel pris, men nytta du deg av Spareblogg-alarmen på 34,90 styrar du klar av dette.

Mega: Denne veka er det 40 % på oppskåre pålegg frå Gilde.

Rimi: Gjer seg sjølv stort sett til latter med liksomtilboda sine, og me vurderar no å ta ut heile butikken frå lista med mindre dei tek seg saman. Pr. dags dato er det berre EuroShopper og det eine tilbodet på brunost til 49,90 som gjer at dei ikkje stryker.

Bunnpris: La vita pizza (tidlegare tilrådd for spararar i tidsnaud) til 19,90 imponerar. Ikkje fordi det er utruleg billig, men fordi Bunnpris generelt ikkje har så mykje å visa til kva gjeld bunnprisar.

Hald lommeboka tett til brystet denne veka, her var det få eksepsjonelt gode tilbod.

laurdag 24. oktober 2009

Gjer kaffibesøket til ei gullgruve

av KR

No er det heldigvis lenge mellom kvar gong eg høyrer ringeklokka, men når den alarmen fyrst går kjenner nok mange spararar det rykke godt i lommeboka. Fortvil ikkje meir, for no kjem Sparebloggen med sine selskaps- og serveringstips.

Gjestane inviterast like etter normal middagstid, slik at dei ankjem selskapet på full mage. Me tilrår å ha eit lite fat plassert ved inngongen. Legg ned nokre småkroner på fatet for å indikere at dette nyttast til almisser. Mennesker er sterkt sosialiserte flokkdyr, og vil donere nokre kroner til fatet utan å tenke stort meir over det. Etter obligatorisk donasjon må du passe på at gjestane å ikkje heng av seg ytterkleda, skuld gjerne på at varmepumpa er gåen. Lat gjestane heller sitte og svette litt, og soleis produsere varme. NB! Hugs å skru ned varmen i huset nokre timar før gjestane kjem.

Når du har fått gjestane godt plassert i sofaen, forventast det at du diskar opp noko - om ikkje anna for syns skuld. Euroshopper sine mariekjeks er ein klassikar, som kjem til nytte også i denne samanhengen. To høge remser med mariekjeks selgast veiledande til 6,90 (ca 10 øre pr kjeks). Desse vert tørre i lengda, så gjestane nøyar seg med to eller tre. Kjeksa bør vidare etast frå téfat, slik at porsjonane verkar store og mettande.

Gildet er det gjestane sjølv som finansierar i form av almisser ved inngongen og din sparte straum, og modellen er særs skalérbar! Antall almissekroner på fatet ved inngongen aukar proposjonalt med antall gjestar, og kostnadane er skarve 20-30 øre i mariekjeks per hovud. Lukke til i selskapslivet, gode spararar!

måndag 19. oktober 2009

Vekas tilbod

av KR

Suksessen held fram! Det er måndag og Sparebloggen gjev deg vekas høgdepunkt, også kjend som vekas tilbod.

* Joker
Joker følgjer opp førre vekes kanontilbod med eit nytt alarmerande godt tilbod: Kvitost frå fagre Synnøve til 39,90 per kilo! I følge Aftenposten sin råvarebørshistorikk må ein attende til førre bankkrise for å finne tilsvarande pris på lettlagra kvitost. Elles stiller Joker med kjøttdeig av svin til 24,90 per 400g (62,25 pr kg). Tilbodet frårådast då me i Sparebloggen ventar til kjøttdeig er på sal til 19,90 per 400g.

* Spar
Og der kom den! Gilde si kverna kjøttdeig 19,90 per 400g (49,75 pr kg). Styr unna luretilbodet på karbonader til 100 kr kg. Karbonadene lagar du sjølvsagt med den billege farsa nemnt over, litt mjøl, pepar og vatn. Me vil elles tilrå FirstPrice sin fiskegrateng 450g til 9,90 (22 kr kg) denne veka.

Elles merkar meg oss at både Joker og Spar selger sokalla "Wool Tights" denne veka, til same stive prisen. Me tilrår dykk å styre unna det me trur er lange underbukser.

* Rimi
Ingen særskilt gode tilbod denne veka, men om me vert tvunge til å peike på noko må det vera Euroshopper sin fiskepudding til 9,90 pr pølse (24,75 kr kg).

* Mega
40% på all TexMex. Her kan det tenkast ein kan gjera kupp, men ver varsam! Druer til 9,90 per hg, eg anar ikkje om dette er billeg - men i følge Mega er det "megapris". Om det tyder billeg anar eg heller ikkje. Døm sjølv.

* Coop Hypermarked
Coop stiller kjøttdeig av svin til 49,75 pr kg (i 400g pk), me tilrår heller Gilde sin hjå Spar. Vidare har Coop 40% på assorterte Findus-produkt denne veka, men dei fleste produkta sel FirstPrice billegare. Kaffien til Coop går også til 40% rabatt, kan vera verdt å plukke med seg.

Vekas tilbod er definitivt osten frå Joker, med kjøttdeiga til Spar på ein god 2. plass.

søndag 18. oktober 2009

Når festen blir ein fest

av SR

Våre lesarar har spurt etter sparetips for festar, og vil i den samanheng ause ut av vår kunnskap.

Det viser seg at det å halda festar ikkje berre førar med seg knuste glas, søl i sofaen og eit mangedobla forbruk av dopapir! Det har òg sine økonomiske sider. Ikkje berre kan ein gjennom pantepengane knekka inn pengar tilsvarande middag i ei veke, er ein heldig har det blitt gløymt att drikke nok til neste fest. I påvente av at First Price og Landlord skal landsera sin billigøl, er nok dette ei særs god løysing.

At ein kan invitera til fest, eller tilby seg å halda vors er noko ein kvar kan forstå. Udokumentert fakta tilseier faktisk at festhaldarar generelt på ingen måte er sparar, snarare tvert i mot dei som spanderar champagne og jordbær til fleire tusen kroner på uteplassar. Mange av desse ser me seinare att på TV3 der dei pratar med ein snauskalle frå Jæren.

Men korleis skal ein få maksimalt utbytte av festen? Sparebloggen gjer deg svaret:
Det må her seiast at skiljelina mellom spareblogg og snylteblogg er hårfin, men tålar me eit stempel som gniten, så tålar me òg eit stempel som snyltar!

For oss er vin- og spritdrikkande gjestar som regel dårleg. Det er ikkje ofte nokon legg att ei uopna flaske. Det er slik lite å henta i dei kretsar. Nøkkelen er difor å invitera til ølfest, eller i desse dagar: oktoberfest. Då drikk alle øl, og ein slepp dermed vin- og spritproblematikken, samt at ein får panteinntekter.

Inviter gjerne til tapas eller noko anna der alle gjestane skal ta med seg litt mat kvar som skal delast. Nesten alle tek her med seg alt for mykje, noko som gjer at verten har mat i flerie dagar etter sjølve festen.

Det er ikkje eit uvanleg fenomen å ha med seg kontantar på byen. Gå difor over sofa- og stolputene og sjekk om det ligg att myntar.

Skal du vera storkar og spandera i løpet av kvelden, gjer du det på vorsspielet. På den måten kan du gjera det til innkjøpspris, i staden for å ruinera deg på puben.

Skulle det mot formodning ikkje vera att mat etter tapasfesten, men du likevel er sugen på litt mat, er ofte kebab løysinga. Ver ver obs på at mange kebabsjapper doblar prisane etter midtnatt. Ta difor nattmaten på veg til byen, då slepp du òg unna dei verste køene.

Og hugs: sparing er ein fest!

laurdag 17. oktober 2009

Hellstrøm har rett om Sundal

av KR

Eyvind Hellstrøm sjokkerar igjen, iallefall ifølge VG. Denne gongen er det kokkekollega Erling Sundal som får gjennomgå av meistarkokken. Hellstrøm omtalar Sundal med verdas eldste yrke, for å ha stilt opp for Rema 1000 og reklamert for "middag te onder hondrelappen". Ingen pengesum er stor nok for at Hellstrøm skal stille opp for Rema-Reitan. Me i Sparebloggen skjønar godt at Hellstrøm reagerar, og hadde gjerne sett han gjekk enno hardare ut mot Sundal.

For det fyrste er middag til under 100-lappen for Rema og Sundal einstydande med middag mellom 50- og 100-lappen. Sundal er sunnmøring og bør halde seg for god til å i det heile antyde at middag til mellom 50 og 100 kr er billeg. På sunnmøre er ein slik sum stor nok til å mette ei mellomstor bygd i fleire vintrar. Det Sundal her gjer er å stå i med Reitan, nett slik Hellstrøm antydar, og leie hans krosstog mot den norske daglegvareforbrukar. At enkle middagsrettar kamuflerast som french cuisine og selgast "te onder hondrelappen" er ikkje godt nok for oss i Sparebloggen, når dei same rettane fåast kjøpt hjå FirstPrice, Landlord eller Euroshopper til under 20-kroningen!

Du godaste Sundal. Du skal byrje hjå oss, du Sundal. Her i Sparebloggen serverar me middag te onder tjugekroninjen!

Vel bekomme!

måndag 12. oktober 2009

Tilbod for sleikmunnar og pølsefrelste

av SR

Sjølv om sparebloggen har ein klar helseprofil, er det ikkje til å skyva under stol at denne veka er prega av søtsaker på tilbod. Me er difor pragmatiske og presenterar òg desse tilboda, sjølv om nok mange av dykk vil påstå søtsaker er å kasta pengar ut vindauget i utgangspunktet, unødvendig luksus og med til å skapa nye og store ekstrautgifter.

Rimi
Rimi stiller med smågodt til 6,90 kr/hg. Dette er i grunn ein bra pris, særleg sett utifrå det relativt store utvalet dei har. Gode sparar vil nok reagera på dette, då det jo er ei kjend sak at Europris har fast pris på 5,90. Det er likevel på det reine at ting ein skal putta i kjeften som kjøpast på Europris må minimum vera i vakum, helst hermetikk, pga. at dei til synelatande sparar inn på reinhald.

Dei stiller òg med eit sunt alternativ denne veka, epler. Det er likevel ei hån å måtte betala 14,90 pr. kilo. Dette blir attpåtil kalla eit kampanjetilbod...

Rimi prøvar så godt dei kan å lura på oss dyre wienerpølser, men den bit me ikkje på.

Spar
Stiller opp med 40 % på alle pølser denne veka. Eg er generelt ikkje den typen som jubalar høgt og villig blir med på pølsefest, men eg må innrømma at dette er eit bra tilbod. Men ha i bakhovudet at det generelt er dyrt der.

Big One-pizza kan du òg få til 24,90. Føler likevel ein trang til å minna om Sparebloggpizzaen og hastepizzaen frå Rema som er omtala tidlegare.

Mega
Har alle varer frå Maarud til 40%. Ikkje feil til ein Pokal-pils.

Òg Mega hånar denne veka med sitt "fryseshow" der dei skryt av "fast lavpris" på Kapteinens fylte rødspette til 42,90. Seinast for to veker sidan solgte Spar denne for 28 kr!

Bunnpris
Bunnpris stiller òg opp for sleikmunnane denne veka, men 19,90 for 200 gram sjokolade er ikkje noko å hoppa i taket for. Det er heller ikkje det lusne og gamle utvalet av smågodt til 7,90...

Spareblogg-alarm!

av KR

Alarm! Alarm! Det er alarm på vegne av vanvittig mange spararar i det ganske land!

Denne veka selger Joker beinfri, surra skinkesteik til 34,90 pr kg. Maks 5 per kunde, skriv Joker. Dette løysast med lausskjegg, hatt og briller. Om du ikkje har slikt i hus, tilrår me at du tek turen fleire dagar på rad.

Vil til sist nemne at dei andre tilboda frå Joker denne veka er ein hån mot oss spararar, men det er klart dei må hente inn att tapte marginar på skinkesteika. Så ta turen til Joker, og snurr deg ut or døra att med nettet fyllt av svinekjøt.

søndag 11. oktober 2009

Lykke til 10 kroner

av KR

10-kronarsmarknad. Dette magiske ordet som vekkar både avsky og eufori. Du kan vera viss på at det er nok av luretilbod i butikken denne dagen, så pass som vanleg godt på. Styr unna varer du uansett ikkje ville ha kjøpt, som honningmelon, vokslys eller nescafé til 10 kr. Det meste på 10-kronarsmarknad er nemleg søppel, om du då ikkje finn 5 par sokkar eller 20 pennar for 10 kr, slik eg gjorde eingong.

På dagar som dette er det 10-kronerstilbod lurt gjennom heile butikken. Dette er utspekulert, og det gjeld å ha som mål denne dagen at handlelappen (som du sjølvsagt tek med deg) berre syner 10-kronarsvarer. Sjølv kom eg nyleg ut med ein ganske lang handlelapp som summerte seg til 370 kr, altså 37 varer. Når kolonialbestyraren ikkje smilar, tyder det at du har kome best ut av handelen.

ICA

Me tilrår:
-Denjasalatar til 10 kr/stk.
-Kystens fiskegrateng til 10 kr, utrulege 22 kr/kg!
-Blodpølse til 10 kr, akseptable 25 kr/kg.
-Skalkar, spekemat til 50 kr/kg.

Det andre er stort sett svindel til over normal kilopris, ta td diverse ost i skiver (100 g) til 10 kr/pk.

Joker

Me tilrår:
-Kystens fiskegrateng, ein gjengangar til 10 kr. Held til to porsjonar. Middag til 6 kr inkl poteter.
-Makrell i tomat (170 g) og makrell i sala (110 g) til 10 kr.

Kom på 10-kronersmartn', skund dekk å skund dekk!
Så ta med dekk småøran, å skund dekk å kjøp!

laurdag 10. oktober 2009

Pizza for dei i tidsnaud

av SR

Er du i tidsnaud, td. fordi du har jobba overtid og slik fått tillegg, og du difor ikkje har tid til å laga sparebloggpizzaen, men likevel ikkje er viljug til å punga ut for ein filmdeal? Det likevel håp!

Ein kan sjølvsagt hiva ein stranda-spezial i omnen, men som me veit er den både dyr og smaklaus. Det er vidare eit mantra for oss i Sparebloggen at det ikkje skal vera usunt å vera økonomisk. Rema har som vanleg løysinga!

Ved fyrste augekast ser den både dyr og eksklusiv ut, noko den tildels òg er, berre ein ser vekk i frå dyr. Det eg snakkar om er den ferske italienske pizzaen som ligg avkjølt, men ikkje frosen. Den er i tre smakar, og to prisklasser - 19,90 og 24,90. Alle dei tre veg omlag 500 gram, altså nok til å metta ein mann, eller to kvinner. I skrivande stund er berre den eine prøvd ut, og det kjem vel då neppe som ei bombe at det er den som kostar 19,90. Den kjem med ein tynn italiensk botn, tomatsaus, kyllingkjøtdeig og ost. Skal du verkeleg slå på stortromma vider du på litt first price revet i tillegg, og du har eit realt herremåltid.

Og ikkje nok med at den er billig og god. Den er òg ferdig stekt etter berre 6-8 minutt!

måndag 5. oktober 2009

Tilbod denne veka

av SR

For mange er måndagen ein hard start med kvardagen etter fri i helga. Men for meg er den ikkje det. Det har ikkje berre noko med at eg ikkje merkar skilnaden mellom helg og kvardag pga. eksamen, men rett og slett fordi det er måndagen butikkane kjem med sine tilbod. Det er på tide å oppsummera kva me har i vente:

Spar: Den elles så dyre butikken med eit middels utval i billegprodukt.
 • Heilgrilla kylling til 29,90. Ikkje spesielt billeg, men absolutt overkommeleg. Er fire middagar i ein slik kylling, og saman med ein kopp ris, litt soyasaus (når skal Frist Price komme med eigen?) og Salatmesteren sin potetsalat ligg det an til eit herremåltid til omlag 20 kr.
 • 1 kg kvitost frå Synnøve Finden til 49,90. Absolutt akseptabelt, og fullt på høgde med det beste i utlandet. Her er det berre å bunkre opp, men pass på å finrekna med datoen!
 • Spar brukar elles denne veka sistesida på tomatar. Men prisar som 14,90 pr. kg og og 29,90 for 200 gram er hån mot oss! Det hjelper ikkje å framstilla det som eit tilbod så lengje det ikkje er det. De lurar ikkje oss!

Mega: Endå ein elles dyr butikk, som likevel slår til med 40% til tider.

 • Denne veka er det 40% på Pierre Robert-undertøy. Erfaring tilseier at det er mange sparar som går rundt med slitt undertøy som på fleire måtar burde vore skifta. Her er det berre å slå til, men sjekk fyrst med sparkjøp.
 • Reklamerar vidare med «fast lav pris» på grilla kylling til 39,90. Er du sugen på kylling kjøper du heller på Spar eller frosen på Rema.

Bunnpris: Du er nok ikkje den einaste som har blitt lurt inn på denne butikken av namnet, og gått tomhendt ut att.

 • Slår til med kål til 1 kr pr. Kg, elles ikkje så mykje å skryta av.

Rimi: Er over alt, alltid kø, men det er berre partivarene som er billige. Kva er det dei lokkar med?

 • 22 gram heil peppar til 1 krone og fårikålkjøt til 39,90. Ryktene skal likevel ha det til at First Price har endå billigare fårikålkjøt. Kombinert med kål frå Bunnpris og First Price sine poteter kan det likevel blir ein bra middag.

Ica Nær og Supermarked: Butikken for naudinnkjøp på raude dagar.

 • Slår til med kaffien til den besteborgarlege Friele til 13,90, men Cirkel-kaffi er jo endå billigare då...

Joker: Liten og grei butikk med nokre få tilbod kvar veke.

 • Sunnmøre (ooo, Lord!) har slege til, og Joker sel difor Grandiosa til 19,90 denne veka. OBS! Sjå Spareblogg pizza-spezial!
Me må ikkje gløyme Samvirkelaget!
av KR

Coop obs! Hypermarked: Den moderne landhandelen.
 • Denne veka oksebog til 49,90 kr kg. Dette særs billege kjøtet gjev 8 porsjonar. Gje det ei lett steikeskorpe i panne, og hiv det i omnen på svak varme 2-4 timar. Del opp og frys ned. Dette er perfekt fastfood, som berre krev eit raskt oppkok i saus og serverast med billege poteter. Anslått kostnad per middag 8 kr.
 • Fersk laksefilet ("fra frysedisken") til 49,90 kr kg. Laks er verkeleg i vinden for tida, og dette er eit må ha-tilbod frå Coop. Særs sparevennleg, og billegare enn FirstPrice (rett nok oppdelt og porsjonert). Anslått kostnad per middag 8 kr inkl poteter. Dei legg til sist at tilbodet gjeld "kun private husholdninger". Det inkluderar sjølvsagt oss spararar, sjølv om me handlar inn stort og industrielt.
 • Wagner-pizza til 9,90 eller 28,70 kr kg skal heller ikkje kimsast av (om ein nøyar seg med ein per person), men erfaringsmessig bør pizzaen lagast sjølv som synt i tidlegare innlegg. Me rår i frå dette luretilbodet.

søndag 4. oktober 2009

Findusfantasiar

av KR

Titt og ofte sel dyre Findus seg for billeg, og det plar me ta nytte av her på Sparebloggen. For nokre veker sidan var det Joker som gav Findus til 40% rabatt, no er Spar ute i same dansen. Når Findus selgast som om det var FirstPrice, og vel så det, ropar det god arbitrasje heile vegen. Slikt gjeld det å nytte seg av, så legg bort alle hemningar og kom dykk til Spar!

Sjølv kjøpte eg 10 kg fisk og regelrett tømde frysedisken for kapteinens fylte raudspette og anna god, raud fisk. Alt skjedde i dagslys og til normale sparebloggprisar; omkring 10 kroner per middag. Det beste var at det ikkje var flautt å ta ALT som låg i frysedisken, sjølv om ei eldre dame stod bak meg og venta på tur. Velkommen til sparebloggaren sitt univers. Finders keepers, seier no eg!

laurdag 3. oktober 2009

Handleturen

av SR

For nokon ligg terskelen i å bevega seg utanfor si eiga ytterdør, men for meg ligg terskelen i å bevega meg inn døra til butikken.

Det var ein heilt vanleg laurdag i sparebloggaren sitt liv, men det var noko som ulma.

...Det var innkjøpsdag!

Det er jo kjend at for oss er det å reisa på butikken noko me gjer med blanda kjensler. Å måtte svi av fleire hundre kroner på noko så sjølvsagt som mat riv ikkje berre i lommeboka, men òg i hjarta. Men ein skal visst nok elska òg sin fiende, og alltid sjå lyst på livet, så eg heiv på meg sekken og kasta meg på biltema-sykkelen min for å nå over flest mogleg butikkar på kortast tid.

I forkant hadde eg sjølvsagt sett meg godt inn i kva tilbod som var i dei ulike butikkane, så alt låg til rette for billege innkjøp.

Fyrst gjekk turen til Europris, for så å bli skuffa over at hermetikken var utseld. Slukøyra sykla eg vidare mot neste butikk for å nytta meg av denne vekas 40%-tilbod, som altså ikkje er på polet, men Mega (denne sparsommelege butikken, som stundom tek på seg spanderbuksene). Den helga var det Toro sine supper og gryter som var på tilbod, men diverre lukkast det ikkje å lura mannen i kassa til at òg mousakaen var på tilbod. Turen gjekk vidare mot Rema for å hamstra billig leverpostei. Eg plukka så opp tre student-goodiebags, og så var marerittet over. På veg heimover såg eg stakkarane som tok heile helgehandelen på Meny gå ut av butikken uvitande om livet på den andre sida, men med ei merkbart lettare lommebok.

Sjølv om det å bruka minst mogleg pengar når det fyrst skal handlast kan vera oppløftande for ein kvar, vil det nok aldri kan bli like bekymringslaust som livet til denne videobloggaren:

http://www.youtube.com/user/amandavardet?blend=1&ob=4#play/uploads/8/aNC2okabvXk

fredag 2. oktober 2009

FirstPrice-laks til meg, takk

av KR

No kan du også flotte deg som ein engelsk lord med tweed og bambusstong for berre 11 kroner om dagen. For sjølv med anar i den norske husmansstanden går det an å eta laks, aller helst FirstPrice-laks - også kjend som salmo salar unapricius.

Fyrst må me slå ihjel nokre myter:

1. FirstPrice-produkta er mindreverdige og skadelege.
Tilsvar: Kjedene sine eigne merker byggjer på det ein veit fungerar, og utan R&D kan ein sjølvsagt senke prisen.

2. FirstPrice-dyra får dårlegare fôr enn andre dyr.
Tilsvar: FirstPrice-dyra et sjølvsagt FirstPrice-fôr, dei er ikkje dumme heller.

Og no lat oss halde fram om lakselordar og anna godtfolk:

500 gram laksefilet selgast i kolonialen til omkring 35 kroner. Her fylgjer det 4 filetar á 125 gram med, også kjend som 4 porsjonar. Frå førre kurs i KOLO101 kjenner me til at 1 kg poteter kostar 3,90. Etter læreboka et ein då 250 gram poteter til 125 gram laks, noko som summerar seg til i underkant av 10 kr. Set til ein dråpe rømme eller smør (Obs! FirstPrice) og gildet vil koste deg 11 kroner. Lev som ein lakselord, men ikkje kast laksen ut att - et han! Me seier som Erik Solheim: Det er livsfarleg å late vera.

måndag 28. september 2009

Pizza til rabbi og andre

av KR

Hev du meir enn ein gong haft lyst på billeg pizza? Det var spørsmålet eg fekk i frå ein palestinsk rabbinar som hadde lært seg sunnmørsk. Han hadde sett seg lei av å ringe Peppes eller Dolly kvar gong han fekk lyst på noko anna enn kosher. Me er godt kjende med pizzabransjen sitt svik mot det norske folk. Her betalar ein 250 kr for ein pizza, og det same for ein film som gjekk rett på DVD. Me i Sparebloggen finn oss ikkje lenger i dette sviket, og orsak meg; dette tipset skal de få gratis:

Finn fram springvatnet ditt og tapp 0,3 liter lunk, tøm i ein pose tørrgjær og bland godt. Finn fram kveitemjølet du kjøpte til 5,90 pr kg, av dette tek du 0,7 liter og tilset det i vatnet som no står og gjærar. Bland og kna godt. Lat heve i høveleg tid, til dømes ein halvtime. Bak ut på form. Spandér gjerne på deg bakepapir om du vil imponere kikkarane som bur i kring deg.

Smør på 1 pk tomatpuré til 3,90 kr, legg så på hermetisert champignon til same prisen. Om du er ein feinschmeckar høver det med 1/2 pk kjøttdeig eller noko FirstPrice-skinke (pålegg). Avslutt med eit tynt lag ost kjøpt frå FirstPrice eller Europris.

Gildet kostar deg omlag 30 kroner, og varar i fire dagar om du er så heldig at du bur åleine. Pizzaen nytast til polsk fjernsynsteater på NRK2, gratis om du skulkar lisensen (framgongsmåte i neste nummer).

***

Me i Sparebloggen er så sparsomme at me berre bloggar ein gong i veka. Alt anna tærar på tastaturet, me kjem attende med meir.

FirstPrice-bøndene ser oss i nåde

av KR

Skottar, spararar og spinkarar!

Den aller heitaste potetsesongen er straks over, og kameratane hjå FirstPrice har endeleg byrja dumpinga av prisane att. Det var mange hjå oss som ikkje smakte poteter i sumar då prisen skaut i veret og passerte 6 kr kg. No har FirstPrice teke samfunnsansvar att, og siste notering er 3,90 kr kg. Til sist vil me minne om at de ikkje treng ta med eigne potetposar, då salet føregår ut i frå posar á 5 kg. Legg attende potetnikkersen, og forsyn dykk av godene! Ja, visst er det gode pote.

Brød

av SR

Noko av det som er dyrast i butikken i forhold til kva du får attende er brød. Men tru det eller ei, det går faktisk an å spara pengar samstundes som du får både betre smak, kvalitet og haldbarheit. Du kan bake sjølv!

Du skal sleppe å prøva deg fram til den rette oppskrifta, det har sparebloggen gjort for deg!

- bland 1 kg grovbakst-mjølblanding (ev. sammal kveitemjøl), ein slant havregryn og 1 kg grovmalt rug i ein bolle.
- tilsett 1 ss salt og ein pose tørrgjær og bland alt saman
- tilsett deretter 10 dl. vatn og 5 dl. mjølk.
- tilpass med mjøl viss den blir for klissette.

La det heve i ein time. Del deiga i to, og bak ut eit brød av kvar halvdel. Bak gjerne ut i steikeplata, så sparar du oppvask òg. Snitt dei opp på toppen med ein kniv, og sett brøda inn i ovnen på 200 i ein time. Skru deretter ned til 150 grader, og la det stå i ein halvtime.

Når brøda er kalde, delar du dei i to, og fryser ned det du ikkje skal ha. Då har du til ei kvar tid ferskt brød. Total kostnad er under 30 kr til saman. Ikkje berre er brøda billigare enn det du får i butikken, du sparar òg pengar til pålegg, då det er meir mat i kvar skive, og du slik brukar mindre pålegg.

Lukke til!

Sparebloggen er oppe og går

av SR og KR

Etter stor etterspurnad frå blakke sløsekameratar er bloggen endeleg oppe og går. Her vil det komme tips frå bloggarane. Stay tuned - stay greedy!