torsdag 29. oktober 2009

Tilbodet eg angrar på at eg ikkje nytta meg av

av KR

Ny fast spalte på Sparebloggen: "Tilbodet eg angrar på at eg ikkje nytta meg av". Her ynskjer me dykk velkomne til ettertanke i ein elles hektisk sparekvardag. Dei fleste av oss på Sparebloggen er så gnitne at me av og til, men særs sjeldan, held så hardt på pengane at me gløymer oss ut når dei verkeleg gode tilboda lurar framføre nasen. Følg med vidare!

Oktober har våre ein månad prega av fleire gode tilbodsprega handlerunder, men tilbodet eg angrar på at eg ikkje nytta meg av er definitivt Rimi si fårikolgryte i stål (10 liter) til 79 kr! Dette har tæra på meg i fleire veker, og denne spalta er vel så mykje folkeopplysning som pleie av eige sinn. Sorgene over tapte tilbod må delast med andre, slik at ein kjem over dei - og lærar av feila sine.

Å seie nei til eit slikt tilbod var rasjonelt i gjerningsaugneblinken, men berre då. Eg har allereie 3-4 kasseroller, så dette treng eg ikkje. Men berre nokre dagar etter at eg hadde sagt i frå meg dette tilbodet melde behovet for ei kasserolle på 10 liter seg. Den gnagande følelsen av at vurderingsevna mi var svekka kjem stadig att. Med ein 10-litar kunne eg ha kokt opp større svinesteiker (jf tilbodet frå Joker 34,90 pr kg), eller kokt ei særdeles stor gryte med lapskaus som kunne ha porsjonert seg over fleire veker.

Angstfølelsen har i det siste meldt seg; slike tilbod kjem aldri att. Ingen av menneskearten anno 2010 vil vera så dumme at dei nok ein gong sel ein 10-litar til 79 kr. Skal eg ha meg ein 10-litar til neste år, må eg truleg opp i 179 kr.

Panikk, anger og gode tilbod som fyk ein forbi. Lat aldri eit slikt tilbod gå dykk hus forbi ein gong til!

måndag 26. oktober 2009

Dårleg start på veka

av SR

Viss du framleis har pengar att, etter at Joker hadde Synnøve til 39,90 (som annonsert på Sparebloggen), er det nok ein gong duka for tilbodsrunde. Denne veka er tydeleg at kjøpmennene har fått med seg at pølse-Hansen er arbeidsledig, og treng billig føde.

Spar: Slår på tromma med stor 10-kronesmarknad, og byr ma. på 300 gram middagspølse, to stykk kroneis, fiskesuppe, blodpudding og 4-kornblanding. Elles interessant at ribbe til 29,90 kr kiloen på 10-kronersmarknaden. Me åtvarar i same slengen mot kyllingvingar (50 % bein) til 100 kr kiloen. Sjeldan er vel uttrykket «det er ikkje gull alt som glitrar» meir beteiknande enn når det er snakk om kyllingvingar.

Joker: Har kasta seg på den regnbogefarga trenden med pølsefest, og 40 % avslag på den slags.
Igjen har first price-bøndene sett oss i nåde, etter at Kiwi har skrudd opp prisen dag for dag, og hjå Joker får ein no 5 kg poteter til under 20 kr. Elles berer Joker preg av dagen derpå etter nokre gode tilbodsveker med 1 kg Synnøve til 39,90 og 1 kg svinesteik til 34,90. Dei prøvar seg denne veka med 1 kg røykt svinesteik til 49,90, isolert sett akseptabel pris, men nytta du deg av Spareblogg-alarmen på 34,90 styrar du klar av dette.

Mega: Denne veka er det 40 % på oppskåre pålegg frå Gilde.

Rimi: Gjer seg sjølv stort sett til latter med liksomtilboda sine, og me vurderar no å ta ut heile butikken frå lista med mindre dei tek seg saman. Pr. dags dato er det berre EuroShopper og det eine tilbodet på brunost til 49,90 som gjer at dei ikkje stryker.

Bunnpris: La vita pizza (tidlegare tilrådd for spararar i tidsnaud) til 19,90 imponerar. Ikkje fordi det er utruleg billig, men fordi Bunnpris generelt ikkje har så mykje å visa til kva gjeld bunnprisar.

Hald lommeboka tett til brystet denne veka, her var det få eksepsjonelt gode tilbod.

laurdag 24. oktober 2009

Gjer kaffibesøket til ei gullgruve

av KR

No er det heldigvis lenge mellom kvar gong eg høyrer ringeklokka, men når den alarmen fyrst går kjenner nok mange spararar det rykke godt i lommeboka. Fortvil ikkje meir, for no kjem Sparebloggen med sine selskaps- og serveringstips.

Gjestane inviterast like etter normal middagstid, slik at dei ankjem selskapet på full mage. Me tilrår å ha eit lite fat plassert ved inngongen. Legg ned nokre småkroner på fatet for å indikere at dette nyttast til almisser. Mennesker er sterkt sosialiserte flokkdyr, og vil donere nokre kroner til fatet utan å tenke stort meir over det. Etter obligatorisk donasjon må du passe på at gjestane å ikkje heng av seg ytterkleda, skuld gjerne på at varmepumpa er gåen. Lat gjestane heller sitte og svette litt, og soleis produsere varme. NB! Hugs å skru ned varmen i huset nokre timar før gjestane kjem.

Når du har fått gjestane godt plassert i sofaen, forventast det at du diskar opp noko - om ikkje anna for syns skuld. Euroshopper sine mariekjeks er ein klassikar, som kjem til nytte også i denne samanhengen. To høge remser med mariekjeks selgast veiledande til 6,90 (ca 10 øre pr kjeks). Desse vert tørre i lengda, så gjestane nøyar seg med to eller tre. Kjeksa bør vidare etast frå téfat, slik at porsjonane verkar store og mettande.

Gildet er det gjestane sjølv som finansierar i form av almisser ved inngongen og din sparte straum, og modellen er særs skalérbar! Antall almissekroner på fatet ved inngongen aukar proposjonalt med antall gjestar, og kostnadane er skarve 20-30 øre i mariekjeks per hovud. Lukke til i selskapslivet, gode spararar!

måndag 19. oktober 2009

Vekas tilbod

av KR

Suksessen held fram! Det er måndag og Sparebloggen gjev deg vekas høgdepunkt, også kjend som vekas tilbod.

* Joker
Joker følgjer opp førre vekes kanontilbod med eit nytt alarmerande godt tilbod: Kvitost frå fagre Synnøve til 39,90 per kilo! I følge Aftenposten sin råvarebørshistorikk må ein attende til førre bankkrise for å finne tilsvarande pris på lettlagra kvitost. Elles stiller Joker med kjøttdeig av svin til 24,90 per 400g (62,25 pr kg). Tilbodet frårådast då me i Sparebloggen ventar til kjøttdeig er på sal til 19,90 per 400g.

* Spar
Og der kom den! Gilde si kverna kjøttdeig 19,90 per 400g (49,75 pr kg). Styr unna luretilbodet på karbonader til 100 kr kg. Karbonadene lagar du sjølvsagt med den billege farsa nemnt over, litt mjøl, pepar og vatn. Me vil elles tilrå FirstPrice sin fiskegrateng 450g til 9,90 (22 kr kg) denne veka.

Elles merkar meg oss at både Joker og Spar selger sokalla "Wool Tights" denne veka, til same stive prisen. Me tilrår dykk å styre unna det me trur er lange underbukser.

* Rimi
Ingen særskilt gode tilbod denne veka, men om me vert tvunge til å peike på noko må det vera Euroshopper sin fiskepudding til 9,90 pr pølse (24,75 kr kg).

* Mega
40% på all TexMex. Her kan det tenkast ein kan gjera kupp, men ver varsam! Druer til 9,90 per hg, eg anar ikkje om dette er billeg - men i følge Mega er det "megapris". Om det tyder billeg anar eg heller ikkje. Døm sjølv.

* Coop Hypermarked
Coop stiller kjøttdeig av svin til 49,75 pr kg (i 400g pk), me tilrår heller Gilde sin hjå Spar. Vidare har Coop 40% på assorterte Findus-produkt denne veka, men dei fleste produkta sel FirstPrice billegare. Kaffien til Coop går også til 40% rabatt, kan vera verdt å plukke med seg.

Vekas tilbod er definitivt osten frå Joker, med kjøttdeiga til Spar på ein god 2. plass.

søndag 18. oktober 2009

Når festen blir ein fest

av SR

Våre lesarar har spurt etter sparetips for festar, og vil i den samanheng ause ut av vår kunnskap.

Det viser seg at det å halda festar ikkje berre førar med seg knuste glas, søl i sofaen og eit mangedobla forbruk av dopapir! Det har òg sine økonomiske sider. Ikkje berre kan ein gjennom pantepengane knekka inn pengar tilsvarande middag i ei veke, er ein heldig har det blitt gløymt att drikke nok til neste fest. I påvente av at First Price og Landlord skal landsera sin billigøl, er nok dette ei særs god løysing.

At ein kan invitera til fest, eller tilby seg å halda vors er noko ein kvar kan forstå. Udokumentert fakta tilseier faktisk at festhaldarar generelt på ingen måte er sparar, snarare tvert i mot dei som spanderar champagne og jordbær til fleire tusen kroner på uteplassar. Mange av desse ser me seinare att på TV3 der dei pratar med ein snauskalle frå Jæren.

Men korleis skal ein få maksimalt utbytte av festen? Sparebloggen gjer deg svaret:
Det må her seiast at skiljelina mellom spareblogg og snylteblogg er hårfin, men tålar me eit stempel som gniten, så tålar me òg eit stempel som snyltar!

For oss er vin- og spritdrikkande gjestar som regel dårleg. Det er ikkje ofte nokon legg att ei uopna flaske. Det er slik lite å henta i dei kretsar. Nøkkelen er difor å invitera til ølfest, eller i desse dagar: oktoberfest. Då drikk alle øl, og ein slepp dermed vin- og spritproblematikken, samt at ein får panteinntekter.

Inviter gjerne til tapas eller noko anna der alle gjestane skal ta med seg litt mat kvar som skal delast. Nesten alle tek her med seg alt for mykje, noko som gjer at verten har mat i flerie dagar etter sjølve festen.

Det er ikkje eit uvanleg fenomen å ha med seg kontantar på byen. Gå difor over sofa- og stolputene og sjekk om det ligg att myntar.

Skal du vera storkar og spandera i løpet av kvelden, gjer du det på vorsspielet. På den måten kan du gjera det til innkjøpspris, i staden for å ruinera deg på puben.

Skulle det mot formodning ikkje vera att mat etter tapasfesten, men du likevel er sugen på litt mat, er ofte kebab løysinga. Ver ver obs på at mange kebabsjapper doblar prisane etter midtnatt. Ta difor nattmaten på veg til byen, då slepp du òg unna dei verste køene.

Og hugs: sparing er ein fest!

laurdag 17. oktober 2009

Hellstrøm har rett om Sundal

av KR

Eyvind Hellstrøm sjokkerar igjen, iallefall ifølge VG. Denne gongen er det kokkekollega Erling Sundal som får gjennomgå av meistarkokken. Hellstrøm omtalar Sundal med verdas eldste yrke, for å ha stilt opp for Rema 1000 og reklamert for "middag te onder hondrelappen". Ingen pengesum er stor nok for at Hellstrøm skal stille opp for Rema-Reitan. Me i Sparebloggen skjønar godt at Hellstrøm reagerar, og hadde gjerne sett han gjekk enno hardare ut mot Sundal.

For det fyrste er middag til under 100-lappen for Rema og Sundal einstydande med middag mellom 50- og 100-lappen. Sundal er sunnmøring og bør halde seg for god til å i det heile antyde at middag til mellom 50 og 100 kr er billeg. På sunnmøre er ein slik sum stor nok til å mette ei mellomstor bygd i fleire vintrar. Det Sundal her gjer er å stå i med Reitan, nett slik Hellstrøm antydar, og leie hans krosstog mot den norske daglegvareforbrukar. At enkle middagsrettar kamuflerast som french cuisine og selgast "te onder hondrelappen" er ikkje godt nok for oss i Sparebloggen, når dei same rettane fåast kjøpt hjå FirstPrice, Landlord eller Euroshopper til under 20-kroningen!

Du godaste Sundal. Du skal byrje hjå oss, du Sundal. Her i Sparebloggen serverar me middag te onder tjugekroninjen!

Vel bekomme!

måndag 12. oktober 2009

Tilbod for sleikmunnar og pølsefrelste

av SR

Sjølv om sparebloggen har ein klar helseprofil, er det ikkje til å skyva under stol at denne veka er prega av søtsaker på tilbod. Me er difor pragmatiske og presenterar òg desse tilboda, sjølv om nok mange av dykk vil påstå søtsaker er å kasta pengar ut vindauget i utgangspunktet, unødvendig luksus og med til å skapa nye og store ekstrautgifter.

Rimi
Rimi stiller med smågodt til 6,90 kr/hg. Dette er i grunn ein bra pris, særleg sett utifrå det relativt store utvalet dei har. Gode sparar vil nok reagera på dette, då det jo er ei kjend sak at Europris har fast pris på 5,90. Det er likevel på det reine at ting ein skal putta i kjeften som kjøpast på Europris må minimum vera i vakum, helst hermetikk, pga. at dei til synelatande sparar inn på reinhald.

Dei stiller òg med eit sunt alternativ denne veka, epler. Det er likevel ei hån å måtte betala 14,90 pr. kilo. Dette blir attpåtil kalla eit kampanjetilbod...

Rimi prøvar så godt dei kan å lura på oss dyre wienerpølser, men den bit me ikkje på.

Spar
Stiller opp med 40 % på alle pølser denne veka. Eg er generelt ikkje den typen som jubalar høgt og villig blir med på pølsefest, men eg må innrømma at dette er eit bra tilbod. Men ha i bakhovudet at det generelt er dyrt der.

Big One-pizza kan du òg få til 24,90. Føler likevel ein trang til å minna om Sparebloggpizzaen og hastepizzaen frå Rema som er omtala tidlegare.

Mega
Har alle varer frå Maarud til 40%. Ikkje feil til ein Pokal-pils.

Òg Mega hånar denne veka med sitt "fryseshow" der dei skryt av "fast lavpris" på Kapteinens fylte rødspette til 42,90. Seinast for to veker sidan solgte Spar denne for 28 kr!

Bunnpris
Bunnpris stiller òg opp for sleikmunnane denne veka, men 19,90 for 200 gram sjokolade er ikkje noko å hoppa i taket for. Det er heller ikkje det lusne og gamle utvalet av smågodt til 7,90...

Spareblogg-alarm!

av KR

Alarm! Alarm! Det er alarm på vegne av vanvittig mange spararar i det ganske land!

Denne veka selger Joker beinfri, surra skinkesteik til 34,90 pr kg. Maks 5 per kunde, skriv Joker. Dette løysast med lausskjegg, hatt og briller. Om du ikkje har slikt i hus, tilrår me at du tek turen fleire dagar på rad.

Vil til sist nemne at dei andre tilboda frå Joker denne veka er ein hån mot oss spararar, men det er klart dei må hente inn att tapte marginar på skinkesteika. Så ta turen til Joker, og snurr deg ut or døra att med nettet fyllt av svinekjøt.

søndag 11. oktober 2009

Lykke til 10 kroner

av KR

10-kronarsmarknad. Dette magiske ordet som vekkar både avsky og eufori. Du kan vera viss på at det er nok av luretilbod i butikken denne dagen, så pass som vanleg godt på. Styr unna varer du uansett ikkje ville ha kjøpt, som honningmelon, vokslys eller nescafé til 10 kr. Det meste på 10-kronarsmarknad er nemleg søppel, om du då ikkje finn 5 par sokkar eller 20 pennar for 10 kr, slik eg gjorde eingong.

På dagar som dette er det 10-kronerstilbod lurt gjennom heile butikken. Dette er utspekulert, og det gjeld å ha som mål denne dagen at handlelappen (som du sjølvsagt tek med deg) berre syner 10-kronarsvarer. Sjølv kom eg nyleg ut med ein ganske lang handlelapp som summerte seg til 370 kr, altså 37 varer. Når kolonialbestyraren ikkje smilar, tyder det at du har kome best ut av handelen.

ICA

Me tilrår:
-Denjasalatar til 10 kr/stk.
-Kystens fiskegrateng til 10 kr, utrulege 22 kr/kg!
-Blodpølse til 10 kr, akseptable 25 kr/kg.
-Skalkar, spekemat til 50 kr/kg.

Det andre er stort sett svindel til over normal kilopris, ta td diverse ost i skiver (100 g) til 10 kr/pk.

Joker

Me tilrår:
-Kystens fiskegrateng, ein gjengangar til 10 kr. Held til to porsjonar. Middag til 6 kr inkl poteter.
-Makrell i tomat (170 g) og makrell i sala (110 g) til 10 kr.

Kom på 10-kronersmartn', skund dekk å skund dekk!
Så ta med dekk småøran, å skund dekk å kjøp!

laurdag 10. oktober 2009

Pizza for dei i tidsnaud

av SR

Er du i tidsnaud, td. fordi du har jobba overtid og slik fått tillegg, og du difor ikkje har tid til å laga sparebloggpizzaen, men likevel ikkje er viljug til å punga ut for ein filmdeal? Det likevel håp!

Ein kan sjølvsagt hiva ein stranda-spezial i omnen, men som me veit er den både dyr og smaklaus. Det er vidare eit mantra for oss i Sparebloggen at det ikkje skal vera usunt å vera økonomisk. Rema har som vanleg løysinga!

Ved fyrste augekast ser den både dyr og eksklusiv ut, noko den tildels òg er, berre ein ser vekk i frå dyr. Det eg snakkar om er den ferske italienske pizzaen som ligg avkjølt, men ikkje frosen. Den er i tre smakar, og to prisklasser - 19,90 og 24,90. Alle dei tre veg omlag 500 gram, altså nok til å metta ein mann, eller to kvinner. I skrivande stund er berre den eine prøvd ut, og det kjem vel då neppe som ei bombe at det er den som kostar 19,90. Den kjem med ein tynn italiensk botn, tomatsaus, kyllingkjøtdeig og ost. Skal du verkeleg slå på stortromma vider du på litt first price revet i tillegg, og du har eit realt herremåltid.

Og ikkje nok med at den er billig og god. Den er òg ferdig stekt etter berre 6-8 minutt!

måndag 5. oktober 2009

Tilbod denne veka

av SR

For mange er måndagen ein hard start med kvardagen etter fri i helga. Men for meg er den ikkje det. Det har ikkje berre noko med at eg ikkje merkar skilnaden mellom helg og kvardag pga. eksamen, men rett og slett fordi det er måndagen butikkane kjem med sine tilbod. Det er på tide å oppsummera kva me har i vente:

Spar: Den elles så dyre butikken med eit middels utval i billegprodukt.
 • Heilgrilla kylling til 29,90. Ikkje spesielt billeg, men absolutt overkommeleg. Er fire middagar i ein slik kylling, og saman med ein kopp ris, litt soyasaus (når skal Frist Price komme med eigen?) og Salatmesteren sin potetsalat ligg det an til eit herremåltid til omlag 20 kr.
 • 1 kg kvitost frå Synnøve Finden til 49,90. Absolutt akseptabelt, og fullt på høgde med det beste i utlandet. Her er det berre å bunkre opp, men pass på å finrekna med datoen!
 • Spar brukar elles denne veka sistesida på tomatar. Men prisar som 14,90 pr. kg og og 29,90 for 200 gram er hån mot oss! Det hjelper ikkje å framstilla det som eit tilbod så lengje det ikkje er det. De lurar ikkje oss!

Mega: Endå ein elles dyr butikk, som likevel slår til med 40% til tider.

 • Denne veka er det 40% på Pierre Robert-undertøy. Erfaring tilseier at det er mange sparar som går rundt med slitt undertøy som på fleire måtar burde vore skifta. Her er det berre å slå til, men sjekk fyrst med sparkjøp.
 • Reklamerar vidare med «fast lav pris» på grilla kylling til 39,90. Er du sugen på kylling kjøper du heller på Spar eller frosen på Rema.

Bunnpris: Du er nok ikkje den einaste som har blitt lurt inn på denne butikken av namnet, og gått tomhendt ut att.

 • Slår til med kål til 1 kr pr. Kg, elles ikkje så mykje å skryta av.

Rimi: Er over alt, alltid kø, men det er berre partivarene som er billige. Kva er det dei lokkar med?

 • 22 gram heil peppar til 1 krone og fårikålkjøt til 39,90. Ryktene skal likevel ha det til at First Price har endå billigare fårikålkjøt. Kombinert med kål frå Bunnpris og First Price sine poteter kan det likevel blir ein bra middag.

Ica Nær og Supermarked: Butikken for naudinnkjøp på raude dagar.

 • Slår til med kaffien til den besteborgarlege Friele til 13,90, men Cirkel-kaffi er jo endå billigare då...

Joker: Liten og grei butikk med nokre få tilbod kvar veke.

 • Sunnmøre (ooo, Lord!) har slege til, og Joker sel difor Grandiosa til 19,90 denne veka. OBS! Sjå Spareblogg pizza-spezial!
Me må ikkje gløyme Samvirkelaget!
av KR

Coop obs! Hypermarked: Den moderne landhandelen.
 • Denne veka oksebog til 49,90 kr kg. Dette særs billege kjøtet gjev 8 porsjonar. Gje det ei lett steikeskorpe i panne, og hiv det i omnen på svak varme 2-4 timar. Del opp og frys ned. Dette er perfekt fastfood, som berre krev eit raskt oppkok i saus og serverast med billege poteter. Anslått kostnad per middag 8 kr.
 • Fersk laksefilet ("fra frysedisken") til 49,90 kr kg. Laks er verkeleg i vinden for tida, og dette er eit må ha-tilbod frå Coop. Særs sparevennleg, og billegare enn FirstPrice (rett nok oppdelt og porsjonert). Anslått kostnad per middag 8 kr inkl poteter. Dei legg til sist at tilbodet gjeld "kun private husholdninger". Det inkluderar sjølvsagt oss spararar, sjølv om me handlar inn stort og industrielt.
 • Wagner-pizza til 9,90 eller 28,70 kr kg skal heller ikkje kimsast av (om ein nøyar seg med ein per person), men erfaringsmessig bør pizzaen lagast sjølv som synt i tidlegare innlegg. Me rår i frå dette luretilbodet.

søndag 4. oktober 2009

Findusfantasiar

av KR

Titt og ofte sel dyre Findus seg for billeg, og det plar me ta nytte av her på Sparebloggen. For nokre veker sidan var det Joker som gav Findus til 40% rabatt, no er Spar ute i same dansen. Når Findus selgast som om det var FirstPrice, og vel så det, ropar det god arbitrasje heile vegen. Slikt gjeld det å nytte seg av, så legg bort alle hemningar og kom dykk til Spar!

Sjølv kjøpte eg 10 kg fisk og regelrett tømde frysedisken for kapteinens fylte raudspette og anna god, raud fisk. Alt skjedde i dagslys og til normale sparebloggprisar; omkring 10 kroner per middag. Det beste var at det ikkje var flautt å ta ALT som låg i frysedisken, sjølv om ei eldre dame stod bak meg og venta på tur. Velkommen til sparebloggaren sitt univers. Finders keepers, seier no eg!

laurdag 3. oktober 2009

Handleturen

av SR

For nokon ligg terskelen i å bevega seg utanfor si eiga ytterdør, men for meg ligg terskelen i å bevega meg inn døra til butikken.

Det var ein heilt vanleg laurdag i sparebloggaren sitt liv, men det var noko som ulma.

...Det var innkjøpsdag!

Det er jo kjend at for oss er det å reisa på butikken noko me gjer med blanda kjensler. Å måtte svi av fleire hundre kroner på noko så sjølvsagt som mat riv ikkje berre i lommeboka, men òg i hjarta. Men ein skal visst nok elska òg sin fiende, og alltid sjå lyst på livet, så eg heiv på meg sekken og kasta meg på biltema-sykkelen min for å nå over flest mogleg butikkar på kortast tid.

I forkant hadde eg sjølvsagt sett meg godt inn i kva tilbod som var i dei ulike butikkane, så alt låg til rette for billege innkjøp.

Fyrst gjekk turen til Europris, for så å bli skuffa over at hermetikken var utseld. Slukøyra sykla eg vidare mot neste butikk for å nytta meg av denne vekas 40%-tilbod, som altså ikkje er på polet, men Mega (denne sparsommelege butikken, som stundom tek på seg spanderbuksene). Den helga var det Toro sine supper og gryter som var på tilbod, men diverre lukkast det ikkje å lura mannen i kassa til at òg mousakaen var på tilbod. Turen gjekk vidare mot Rema for å hamstra billig leverpostei. Eg plukka så opp tre student-goodiebags, og så var marerittet over. På veg heimover såg eg stakkarane som tok heile helgehandelen på Meny gå ut av butikken uvitande om livet på den andre sida, men med ei merkbart lettare lommebok.

Sjølv om det å bruka minst mogleg pengar når det fyrst skal handlast kan vera oppløftande for ein kvar, vil det nok aldri kan bli like bekymringslaust som livet til denne videobloggaren:

http://www.youtube.com/user/amandavardet?blend=1&ob=4#play/uploads/8/aNC2okabvXk

fredag 2. oktober 2009

FirstPrice-laks til meg, takk

av KR

No kan du også flotte deg som ein engelsk lord med tweed og bambusstong for berre 11 kroner om dagen. For sjølv med anar i den norske husmansstanden går det an å eta laks, aller helst FirstPrice-laks - også kjend som salmo salar unapricius.

Fyrst må me slå ihjel nokre myter:

1. FirstPrice-produkta er mindreverdige og skadelege.
Tilsvar: Kjedene sine eigne merker byggjer på det ein veit fungerar, og utan R&D kan ein sjølvsagt senke prisen.

2. FirstPrice-dyra får dårlegare fôr enn andre dyr.
Tilsvar: FirstPrice-dyra et sjølvsagt FirstPrice-fôr, dei er ikkje dumme heller.

Og no lat oss halde fram om lakselordar og anna godtfolk:

500 gram laksefilet selgast i kolonialen til omkring 35 kroner. Her fylgjer det 4 filetar á 125 gram med, også kjend som 4 porsjonar. Frå førre kurs i KOLO101 kjenner me til at 1 kg poteter kostar 3,90. Etter læreboka et ein då 250 gram poteter til 125 gram laks, noko som summerar seg til i underkant av 10 kr. Set til ein dråpe rømme eller smør (Obs! FirstPrice) og gildet vil koste deg 11 kroner. Lev som ein lakselord, men ikkje kast laksen ut att - et han! Me seier som Erik Solheim: Det er livsfarleg å late vera.