tysdag 31. august 2010

Vekas tilbod

av KR

* Joker
Byrjar hausten med klassikaren surra svinesteik til 39,90 kr kg! Det er edelgris av den reinslege typen, skriv Joker. Elles er det 40% rabatt på sjokolade frå Freia, og er du framleis ikkje nøgd med kaffimaten plukkar du med deg Maryland cookies til 10 kr pr 200 g. Behersk dykk!

* Spar
Kyllingkjøtdeig er ikkje vår favoritt, men Spar førar både den og vanleg kjøtdeig til 24,90 pr 400 g denne veka. Me tilrår som vanleg å vente til 19,90 for kjøtdeig de ordinaire. Elles er det få gode tilbod, men me legg merke til at FirstPrice har lansert eigen ostepop - men prisen er stive 19,90 pr 250 g!

* Rimi
Byrjar så smått fårikålsesongen med å selge kjøtet til 29,90 kr kg. Me trur det er gode sjansar for å sjå 19,90 innan kort tid! Elles går 6 godmorgonyoughurtar til 39,90, billeg nok om du vil ete dyr frukost.

* Kiwi
Varslar denne veka priskutt, me trur dei har bomma på kalendaren.

* Mega
40% rabatt på kjeks frå Sætre. Indrefilet av svin til 129 kr kg er for dyrt, me ventar til dei slår av 40 kr kg. Elles pregast tilbodsavisa til Mega denne veka av slagordet "unn deg noe ekstra", alarmen for stive prisar og skitne triks hermed utløyst!

* Rema 1000
Berre faste tilbod.

* Obs!
Og då er hausten formelt komen, 5 kg poteter til 19,90 pr pk! Me gratulerar samtlege sparar i det ganske land. Som eit apropos fårikålsesongen sel Obs denne veka ei kasserolle på 7,5 l til 199 kr. Me har sett det til under halve prisen, men er du i beit for store kasseroller må dette tilbodet vurderast.

torsdag 26. august 2010

Prissjokk V

av OH

Under vil Dykk sjå to artige bilete frå Meny.
87,60 kr/kg er i utgangspunktet svindyrt. Ein fast lesar av Sparebloggen kjøper sjølvsagt aldri kaffi til utsalgspris.
500 grams forpakning(til høgre) må vel vere billigare enn 250 grams(til venstre), men den gong ei. 91,80 kr/kg er skremmande dyrt.

Her kjem Meny med nok eit skot i foten, og ikkje "Anbefalt av Spareblogen"-stempel denne gongen heller.

måndag 23. august 2010

Tilboda veke 34

av SR

Spar
Tradisjon tru midt i august har Spar ti-kronersmarknad. Her vil me særleg slå eit slag for fiskegrateng, mjølblanding og leverpostei. Som vanleg gjeld regelen om at det må løftast på tilbodsskiltet før du eventuelt hamstrar - ikkje alt hjå Spar er like gode tilbod.

Joker
Spekemat, pålegg og posteiar frå Gilde er denne veka 40% billegare enn vanleg. Er du ein påleggssnobb, er dette ein sjanse til å spara pengar. Er merket ikkje så viktig, så vurder prisane opp mot first price ol. før du eventuelt slår til.

Mega
Har på lik line med Joker 40% på "ferskt pakket pålegg" frå Gilde. Her er det verdt å merkja seg at Mega ikkje alltid har naturlege definisjonar av det dei har 40% på. Så dobbeltsjekk prisen før du legg noko i korga. Er du medlem av samvyrkjelaget kan me tilrå Go'morgen-jogurt til 4,90 pr. stykk. Dette er eit tilbod som er i alle coop-butikkar, og som grusar Spar sitt tilsvarande "tilbod" på 10 kr.

Rimi
Gjekk du glipp av Norvegia på tilbod hjå Mega sist veke, har Rimi Norvegia til 54,66 kr/kg. Vidare får ein pære, eple og appelsiner til 9,90 kr/kg. Vil du ha noko å leggja osten din på, kan me tilrå pizza orginale til 15,90.

Generelt merkjar me oss at potetene jamt over ligg like under åtte kr/kg no. Dette lovar bra, men me minner om at det vil koma under fire med tida.

måndag 16. august 2010

Tilbod veke 33

av SR

Nytt skulesemester er i gong, og i desse tider er det viktigare enn elles å ikkje følgja straumen. Nye og uerfarne studentar og studiner går som kjend naivt til næraste butikk. Link likevel opp med desse, og sprei den glade bodskapen om Sparebloggen!

Spar
Har denne veka 40% på både kaffi og melonar. Vidare fortsetjer trenden frå i sumar med bogskinke til 16,90. Elles noterar me oss at kiloprisen på reker har gått opp til 19,90 kr/kg.

Prix
Har denne veka 2 for 1 på eit mindre utval produkt, mellom anna dei svindyre knekkebrøda frå Solruta. Her er det mogleg å gjera eit kupp for den som allereie har lagt seg til dyre vanar.

Joker
"Ukens joker" er denne veka 40% på eit utval Big one og Grandis. Her er det verdt å merkja seg at viss det er tomt for tilbodsvarene, har ein krav på ein verdikupong som gir deg rett til vara neste veke for same pris. Slikt går ikkje upåakta hen!

10-aren denne veka er 12 tacoskjell. Dette må likevel kunne kallast eit dårleg tilbod, då tacoskjell er noko 90-tals.

Bunnpris
Slår stort opp om priskrakk på 20-50%. Dette skal likevel vera permanent, så det er liten grunn til å hamstra. Er det planar om å ha taco på menyen, tilrår me likevel ein tur innom Bunnpris. Elles lite å melda om utover dei faste prisane. Rådet om å ikkje kjøpa anna enn det som er på tilbod i denne butikken står framleis ved lag, og erfaring tilseier at ein bør vera merksam på datostemplinga.

Mega
40% på all ost av typen Norvegia gjer at orginalen no er å få til brillefine 50 kr/kg. Her er det berre å rekna på forbruket, sjå opp mot best før-dato, og kjøpa det du treng. Her i huset er tre kilo ost i kjøleskapet, KR har sikkert meir. Heilgrilla kylling til 29,90 er heller ikkje til å grina over, og utgjer fort fire måltid åleina. Har Freia Melkesjokolade til 19,90 for 200 gram, men me avventar til Walters kjem til 16,90. Er du glad i frukt og grønt, tilrår me sjølvplukk på utvalde frukter og grønasker til 10 kr/kg. Ein slik kilopris på mango er eit godt gamaldags røvarkjøp!

fredag 13. august 2010

Handlekørja

av KR

Me ser stadig sløseri på daglegvarebutikkane, og vil med dette koma med ei oppmoding til alt godtfolk. Legg i frå dykk handlekørja, handlevogna og andre artefaktar med stort volum. Daglegvarebransjen kan verke snill som byr på gratis handlekorg eller -vogn, men bak ligg det kyniske tankar. Jo større vogn du trillar rundt med, til meir ramlar også nedi. Gå difor rakrygga forbi handlevognene, målretta med di handleliste og bær med deg alt du skal ha i armkroken. Med dette handlar du meir rasjonelt, og unngår impulskjøp og anna fjaseri. Det du ikkje klarar og bære ut, treng du heller ikkje!

Om du mot formodning ikkje lyttar, og likevel nyttar, ei handlevogn. Sørg ihverfall for å putte på ei stoppskive istadenfor ein tikroning. Selg så handlevogna di til kunden som kjem forbi til kr 10. Kunden vil nok takke mykje, men aldri har du vel fått betre betalt for eit stoppskive.

måndag 9. august 2010

Vekas tilbod!

av KR

Er matlageret tomt etter sumaren, kanskje har du vorte fråstjåle hermetikklageret? Her er vekas tilbod!

* Joker
Vekas Joker er grillpølser til 48 kr/kg, ikkje særleg billeg med omsyn til andre pølser denne sumaren (~30 kr/kg). Vekas tikroning er ein bunt gulrot, vekt ikkje spesifisert.

* Kiwi
Har eit purrehovud som kundeavis denne veka, der dei skriv noko om moms på frukt og grønt og sånt.

* Mega
40% rabatt på frosenpizza, som vanleg ingen pris oppgidd. Synnøve gouda 1 kg kr 49,90, det er lenge sidan me har sett ost til under 50 kr/kg og tilrår difor folk å hamstre kvitost no! Fransk yoghurt 4x125g til 9,90, som er rimeleg billeg. Elles går ei rekke frukter til 10 kr/kg, me nemner bananar, druer, mv.

* Prix og Rimi
Inga kundeavis denne veka.

* Obs
40% rabatt på all Findus. Normalt er FirstPrice eit billegare alternativ kva gjeld fisk, men 40% rabatt på eindel av dei billege ferdiggryterettane kan vera rimeleg middag (veil pris 600g 23-24 kr). Elles sel dei denne veka kassegitar til 699 kr, kan vera eit bra sjekketriks om du vil verta ein guitar douchbag. Det held som kjend å mikse tre grep, og synge sårt om daglegdagse emner:* Spar
Vartar òg opp med det dei kallar pizzafest, frosenpizza med 40% rabatt, men dei har ingen gitarar!

Vekas tilbod: 40% rabatt på Findus, av dei 75 produkta kan det her ligge nokre gulltilbod. Elles tilrår me handel på kvitost til under 50 kr/kg.

tysdag 3. august 2010

Vekas tilbod

av KR

Fyrst av alt ber me om orsaking til sparar i det ganske land for at spalta ikkje vart oppdatert måndag, slik tradisjonen tilseier.

* Joker
Lanserar denne veka kjøtdeig 400g til 24,90 pr stk, me reknar med dei fleste hamstra hjå Coop til 20 kr førre veke. Leverpostei frå Mills er vekas 10-kroning, og med 51 kr/kg kan me tilrå dette produktet på det sterkaste!

* Obs
2 steikepanner 20 og 26 cm diameter til 99 kr denne veka. Eit kupp for ei kvar hushaldning som til no berre har hatt høve til å koke maten! Røkte kjøtpølser til 33 kr/kg er også rimeleg bra. Bananar kjøpast aldri til over 10 kr/kg, og Coop innfrir så vidt denne veka med 9,90.

* Prix
Som førre veke.

* Mega
Heilgrilla kylling 26,5 pr/kg. Elles er det mange luretilbod hjå Mega denne veka, som døme kan nemnast den røktekjøtpølsa som hjå Mega kostar 70% meir enn hjå Obs denne veka.

* Rimi
Som førre veke.

* Kiwi
Grillpølser av svin og kylling 31,5 kr/kg. Elles har Kiwi har dårleg omsetnad på den dyre svinefileten sin i sumar. Dei har no marinert den, og sel den framleis til 149,90 pr/kg. Styr unna!

* Spar
40% rabatt på Evergood, men tru ikkje at den kaffien får ein folkeleg pris av den skuld. Me tilrår framleis Cirkel. Elles er det fleire 40%-tilbod utan nærare prisspesifikasjon i Spar si kundeavis. Dei er vel smerteleg klar over at dei normalt ikkje kan konkurrere på pris!

Vekas tilbod: 2 steikepanner til 99 kr!