torsdag 31. mai 2012

Krainer vs Krainer

av KR

Ei historie frå det verkelege livet. 17. mai er gjerne dagen for å skeie litt ut, eg snakkar ikkje om å gå i overprisa ullklede - men å skeie ut i matvegen. Sjølv her på Sparebloggen kan me å skeie ut litt, men me gjer det på ein lønsam måte. Det hadde seg difor slik at underteikna dagen før dagen kjøpte nokre pølser frå Gilde sin nye, eksklusive serie. Krainer var merket. 3 pølser for 29,90 er ikkje daglegdags kost for småkårsfolk. Ei slik utskeiing kan setja eit heilt hushaldningsbudsjett over styr til minst over sumaren. Det var difor med frykt eg vandra mot kassen.

Fortvil likevel ikkje, for det meste går godt for den røynde sparar!

Pølsa var god nok den, for all del, men noko smaklaus i høve til forventningane som hadde bygd seg opp. Prisen er då ein ting, ilag med eksklusiv branding. Slikt straffar seg, for når pølser til 10 kr stk ikkje er eksepsjonelt gode, sendast straks ei klage til Gilde si forbrukaravdeling. Pølsene var verkeleg meir smaklause enn ein hadde grunn til å forvente ut i frå omstenda. Gilde aksepterte dette og sende 100 kr i retur få dagar seinare. Dei skal ha det, bøndene, dei kranglar ikkje på kronene.

Omlag 70 kr pluss frå ein pølsemiddag 17. mai er då noko, men som seg hør og bør jagast tilboda like snart sjølv etter nokre gode oppturar. Det hadde seg difor slik at eg på min neste handletur, like etter Krainer-insidenten, kom over eit parti nær utgådde Krainer-pølser på Kiwi. Dagen før utløpsdatoen kan vara som kjent fåast gratis i kassen. Som sagt så gjort, og eg spaserte ut med tre nye Krainers. Desse vart fortærte og var like smaklause, men då pølsene var erverva gratis kunne eg ikkje ha dei same smaksforventningane som sist. Klage ikkje sendt, pølsene fortærte - og aldri kjøpt igjen.

Det ordnar seg alltid for den røynde sparar!

tysdag 29. mai 2012

Tilbod

av SR

Spar
Denne veka stiller Spar med kjenningane heilgrilla kylling til 29,90, samt synnøve finden sin kvitost til 59,90 kr/kg. Elles lite å melda om.

Joker
Har strimla svinekjøt til 49,90 kr/kg denne veka! Elles er ti-aren denne veka 1,5 liter farris samt heil ananas.

Mega
Denne veka får du 40% på ei stor mengde tørkepapir og dopapir. Vidare får du Biola til 21 kr. Det er òg 30% på diverse posar frå Nidar, samt svineflatbiff til 89,90 kr/kg (me tilrår heller kotelettar).

Meny
Stiller med sine "faste knallkjøp". Ikkje noko som får meg til å detta av stolen, men heilt på det jamne.

Rema
Byr som vanleg på produkta til kapitalist-Craig. Ikkje alt som imponerar like mykje prismessig, men sommarkotelettar til 29,90 kr/kg er ikkje feil. Elles er Rema på trenden til Rimi med 3 for 2. Mellom anna på diverse pakkar med is. Elles er det vert å merkja seg at ein kan få kjøpt 50 kubikks scooter til 8490 på rema denne veka(!).

ICA Nær
Flintsteik til 49,90 kr/kg er heilt på det jamne. Tilrår elles ei boks blå druer til 19,90.

ICA Supermarked
Byr denne veka på heil fersk laks til 39,90 kr/kg. Pass som vanleg opp for kor gamal han eigentleg er. Indrefilet av svin og steinbitfilet til 99 kr/kg er heller ikkje feil.

ICA Maxi
Har tysdag og onsdag nykverna kjøtdeig (utan salt og vatn) til 59,90 kr/kg, dette er bra! Vidare får du fersk makrell til 39,90 kr/kg og 40% på diverse pizza frå Dr. Ötker. Det er òg her kvantumsrabattar på ei rekkje varer, mellom anna frosne bær og frukt, dopapir med meir.

Obs!
Har denne veka ei rekkje varer til 10 kroner. Mellom anna smørostar frå Tine, div. frå Arla, ulike typar leverpostei, kjeks, sausar og flattbrød. Koss porta pro headset får du til 199 (hugs å ta vare på kvitteringa - livstidsgaranti!).

Rimi
Har òg denne veka 3 for 2 på ei rekkje varer. Prøvde ut Choritzo-grillpølsa i helga. Den var bra, og ikkje minst billegare enn "eitt hakk over"-pølsene til både Rema og Coop.

torsdag 24. mai 2012

Utlandet neste

av SR


Sjølv om du kanskje ikkje vil bli minna på det, så nærmar det seg ubønnhørleg nytt semester, sjølv om vårsemesteret for mange framleis har ei stund att (humaniora og samfunnssynsarar kan sjå vekk frå det siste). Livet er hardt for den som er student i verdast rikaste land, så kvifor ikkje vera verdas rikaste student i eit anna land?

Finanskrisa har kome som ei velsigning på norske spararar i utlandet. Dette gjer at me vanskeleg kan sjå nokon aktverdig grunn til å berre nytta utlandet til ferie. Dei kriseråka landa er like billege året rundt, om ikkje billegare, då ein er utanfor turistsesong.

Sjølv set eg kursen mot det kriseråka Island til hausten. Valet sto mellom Island, Hellas og Portugal, men for å unngå å òg bokstavleg tala bli ein red neck, blei det Island. 

Rykta skal ha det til at ein i Slovakia kan bu på campus for 2.500 kr pr. semester. Kan ikkje klaga då, særleg ikkje når ein får kasta etter seg ERASMUS-stipend og anna over ein låg sko. Ikkje berre er det billeg å bu og leva. Kombiner det med ferieturen din, og du kan putta reisestipendet frå Lånekassa rett i lomma. Er du ekstra freidig melder du deg opp i eit fag på det lokale morsmålet, og du er sikra eit heftig stipend for å ta nokon timar med gratis språkundervisning.

Ting du skal sjå etter når du vel land for utveksling eller anna:
- Høg arbeidsløyse.
- Politisk uro og misnøye.
- Låg pensjonsalder.
- Statsleiarar som går på strømpelesten på internasjonale samlingar og stryrer klår Angela Merkell.
- Befolkning som håpar på at landet ikkje vinn mgp, for å unngå ytterlegare utgifter.

måndag 21. mai 2012

Vekas tilbod

av KR

Fyrst av alt må me beklage den milde siestaen som har innteke Sparebloggen i det siste, me kjem sterkt attende seinare denne veka.

* Joker
Dei briskar seg denne veka, og byr på kyllingfilet til 88 kr kg. Me er imidlertid vanskelege å imponere når det kjem til fjøyrkre, men Joker er her nær ved å matche FirstPrice sitt beste kyllingtilbod (dei frosne i 2 kg pk til rundt 120 kr) - så er du i beit er det lov å plukke med seg nokre få filetar frå Joker denne veka. Flintsteika høyrer sumaren til, og sumaren er som kjend godt i gong i daglegvaren. 49,90 kr kg for marinert flintsteik er så billeg som det er mogleg å få ho, ihvertfall etter historiske prisar å rekne.

* Spar
250g  Evergood til 19,90 pr stk er då billegare enn veiledande, men framleis dyr kaffi. Gapet ned til konkurrerande lågprismerker er imidlertid lågare enn på lenge med dette tilbodet.

* Ica
Maxi-kjeda er under avvikling, og me ventar spent på opphøyrssalet. Reknar med det kan dukke opp eindel gode, lokale tilbod framover etterkvart som gamle merker skal bytast ut. Denne veka derimot er ikkje svinekottisane kome lågare enn 29,90 pr kg, billeg for den med tom frys rett nok.
Supermarked-kjeda sel Friele til 19,90 pr 250g, om det står mellom kaffi frå Ica og Spar denne veka - går me for Spar grunna rabatt mot veiledande.

* Obs
Epler, pærer og bananar til 10 kr kg tilrådast som vanleg her på Sparebloggen, men pass på; det er nok med fem i veka. Elles byrjar me å merke at spesialvarene til grillsesongen har mykje å gå på i pris -- nedover. Det er då ikkje nok å lage ei amerikanskinspirert reklame, og tru ein kan ta seg marginar på både 200 og 300%.

* Prix
Månadens tilbod med spekemat og rømmegraut står framleis ved lag, sjølv om 17. mai er passert. Me kjøper då ikkje slikt til fullpris etter 17. mai. Forvent priskrakk på rømmegraut framover!

* Meny
Kyllingkjøtdeig 400g til 19,90 er då billeg middag nok for Sparebloggen, men av personlege preferansar styrar ein klar av både kyllingkjøtdeig og svinekjøtdeig.

* Rema
Grillkongen Craig er attende i manesjen, og som vanleg tek han seg godt betalt.

* Mega
40% rabatt på assortert Gilde og Findus, stort sett hhv pølser og ferdigmiddagar. 30% rabatt på 500g Tine yoghurt er tåleleg bra, men me minnar om at dette er ein 10-kronarsklassikar på dei fleste 10-kronarsmartar. Elles byrjar me å verte småkvalme av dyre grillvarer, har du ei bøtte?

måndag 14. mai 2012

Tilbod

av SR

Spar
Denne veka får du sommarkotelettar til 29,90 kr/kg. Vidare er det 40% på melonar, wienerpølse og grillpølse. Det ser med andre ord ut til å berre vera vêret det skal stå på på 17. mai.

Joker
Byr på pølser av kylling, kalkun, storfe og svin til 19,90. Vidare er 10-aren denne veka tredelt kakebotn, samt vassmelon.

Mega
Du får 40% på dessertis og iskaker frå Diplom-is. Vidare er det 30% på go'morgen-jogurt, 99 kr/kg for ytrefilet og 49,90 kr/kg på heil laks. Ver likevel obs på butikkane ikkje kvir seg for å selja to veker gamal fisk som fersk laks. Jordbær til 19,90 er bra for sesongen. Same pris er det òg på store plater frå Nidar.

Rimi
Har eit stort utval varer 3 for 2. Ein del av desse er eit bra tilbod, trass at det ofte er eit stivt utgangspunkt.

ICA Maxi
Fersk rund laks til 39,90 er ikkje feil, men som sagt, "fersk fisk" er ikkje alltid fersk. Her skriv eg med erfaring frå MAXI. Vidare blir det ei søt veke med halv pris på posar med nidarsjokolade, 6,90 kr/hg for smågodt samt  500 g blå druer til 19,90.

ICA Supermarked
199 kr/kg for indrefilet av svin er ikkje feil, men gir framleis ein dyr middag. òg her får du "fersk laks" til 39,90 kr/kg, samt jordbærkorg til 19,90 kr.

ICA Nær
19,90 kr for wienerpølse og grillpølse, jordbær til 19,90 og frielekaffi med 40% avslag.

onsdag 9. mai 2012

Sparebloggen boycottar Bloggawards 2012

av KR

Kjære webloglesar.

Som du veit er me korkje rosabloggarar eller fotballfruer, me er småkårsfolk og småspararar - og det har me tenkt å halda fram med. Det er difor med avsky me no høyrer at u-landet Noreg har fått sine fyrste sokalla offisielle Bloggawards. Kven som har slått awarden til offisiell veit me ikkje, men me reknar nærast med det er siste arbeidsmarknadstiltak frå Fornyingsdepartementet.

Sparebloggen vil difor offisielt melde at me boycottar Bloggawards 2012. Me gjer dette av omsynet til vårt eige gode rykte, for me ynskjer ikkje å verte observert innanfor ein radius på 50 mil av parasitten Fotballfrue, motebloggaren Vampus og samfunnsdebattanten Ida Wulff. Lat oss difor sleppe fleire nominasjonar!

Dykkar trufaste,

Sparebloggen.

måndag 7. mai 2012

Vekas tilbod

av KR

* Joker
Som me nytt kunne lese av primstaven er sumaren i gong, og framleis er det berre daglegvarehandelen som feirar sumaren i april og mai - slik dei feirar jul i september. Fortvil likevel ikkje, for somme gode sommartilbod dukkar då opp. 2 liter Sørlandsis til 17,90 er hón ikkje feil. Me har tidlegare peikt på at kaffiprisane er stive her i landet, og no prøvar Ali seg med eit bra triks: 9,90 for ein pose kaffi gitt, synd den er 175g og ikkje standardiserte 250g! Likevel ikkje halvgalen pris, no når sjølv Cirkel har bevegd seg nærare 15 kr for 250g... Har du dårlege frukostvanar kan du gjera dei litt billegare denne veka, Go'morgon til 8,90 pr stk.

* Spar
40% rabatt på kjøtdeig frå Gilde 400g. Pris naturlegvis ikkje oppgitt, men det er garantert over 19,90 sjølv etter rabattering - så me tilrår ikkje hamstring. Ytrefilet av svin har no kome ned i pris, og 99 kr kg er bra - sjølv om me gjerne ser det 10% billegare.

* Rimi
3 for 2 er temaet denne veka, tre 1,5 l Coca cola for prisen av to, tre Farris og så vidare. Du forstår teikninga, men me trur Rimi flår oss her. Veil pris på 1,5 l Farris er vel 14,90, men observerast på tilbod til 7,90 nokre gongar i året. Det vert ikkje sprudlevatn på underteikna inntil dess.

* Obs
40% rabatt på all frukt denne veka, me minnar om den generelle Sparebloggregelen der alt under 10 kr pr kg er billeg nok. 2 x 300g chipsposar frå Kims til 30 kr er billeg, men langt i frå sunt! Veit du kor mange timar ein må jogge for å ta av berre ein av desse posane? 2,5 timar ved 2000 kcal pr 100g og 666 kcal forbrenning pr time, men det er no godt - så skal du fyrst gå på chipsen bør du sikre deg rømme attepå! I Sparebloggen reknar me berre på kaloriar for å få ytterlegare argument til kutt i forbruket, for kven gidd vel ikkje jogge 3 timar for litt chips og dip.

* Bunnpris
Reklamerar stadig for sine dagstilbod, 4 laksefiletar til 19 kr månadagar og 400g kjøtdeig til 19 kr fredagar er våre tilrådingar.

* Mega
40% rabatt på både kaffi og vaskemiddel denne veka, noko for ein kvar smak. Bananar til 9,90 pr kg er tilrådeleg. Elles reklamerast det med chips frå Maarud til 30% rabatt, men no gidd me ikkje meir jogging og styrar klar.

* Prix
Prix sin månadsdeal, der du får med ei vare på kjøpet, har preg av nasjonaldag. Kjøper du rådyr rømmegraut til 45 kr, får du med rådyrt spekekjøt til same prisen. Samla sett er det ikkje halvgale, men då tek me klårt omsyn til konge og fedreland. Og den institusjonen svir godt i lommaboka, herr og fru skattebetalar.