onsdag 26. juni 2013

Billeg bilhald II

av KR

Billeg bilhald? Umogleg, seier dei fleste. Og det seier det meste. Fyrste til åttande leksjon i denne serien tok føre seg det elementære. Kort oppsummert: Å ikkje kjøpe bil. Har du derimot vore så dum at du ikkje har lytta til hovudrådet, vil me ihvertfall hjelpe deg mot sadismen, blodsutgytelsen og gaffelskrivinga omkring på verkstadane.

Me kallar det leksjon ni, og tek utgongspunkt i eit konkret døme: Underteikna sin etterkvart hardt prøva 1997-modell. Anslått marknadsverdi 15.000 kr.

Innanfor denne aldersklassa er EU-kontrollen annankvart år, og med 200.000+ km på dashbordet er det òg eitkvart å finne for kontrolløren. Når kontrolløren seinare skriv ut pristilbod på reparasjon med gaffel er det klårt at havresekken fort vert tom.

Sparebloggen syner deg difor korleis du kan snyte bukken for fleire havresekkar berre iløpet av tre halve kveldar.

Pristilbodet: 20.825 kr inkl 10% standardrabatt for å gjera bilen feilfri. Dette inkluderte både 1ar- og 2ar-feil, men berre 2ar-feil vert rapportert Statens vegvesen. Så då gløymer me 1ar-feila i denne omgong, lykta over låsen på bagasjerommet mitt treng ein til dømes ikkje å betale for å fikse...

Utgongspunktet: Ein bileigar med tre skrujern i verktykassa, samt nokre få oljeskift og dekkskift på CVen.

STEG 1: RESEARCH

For Sparebloggen er det tre hovudkjelder til bilreparasjon:

* Google
Me veit ingenting om bilreparasjon, men veit at mange andre gjer det - og dei vil gjerne dele. Foruma er spekka av gode og dumme spørsmål og svar, og berre her er det gull å finne. Finn du ingenting, kan du naturlegvis spyrje sjølv.

* Youtube
Enno meir idiotsikkert er bilentusiastane som filmar reparasjonane sine, og legg det ut på Youtube. Her finn du alt i frå operasjon av dører til byting av bremseskiver - minutt for minutt med verktyliste. Gull verdt!

* Biltema
Hjå Biltema og somme konkurrentar kan du legge inn registreringsnummeret på bilen din, og få opp komplett liste over reservedelar og varenummer. Dessutan er beteninga på varelageret ofte bilentusiastar sjølv, som har gode tips å gje i høve til skruing. Jamnt over er alle delar halv pris på Biltema, og utvalet i billeg verkty er uendeleg. Spesialdelar finn du på ymse nettsider gjennom googlesøk. Underteikna kjøpte til dømes ein vaier til ei tysk dør gjennom 3skruer.no.

Det heile er idiotsikkert, og tek du mot formodning feil, har Biltema ein særs liberal bytepolitikk mot kvittering. No questions asked.

STEG 2: FRÅ TEORI TIL PRAKSIS

Ein kan ha så mange kjelder og korrekte reservedelar ein vil, men om ein ikkje tør opne panseret skjer det ingenting (gamalt jungelord). Sparebloggen har tre hovudråd til praktiseringa:

* Tør og skru og bryte
Det er vanvittig vanskeleg å øydelegge noko, for dette er delar som skal tåle og dure og gå langt over 100 km/t i årevis. Som oftast fell det meste på plass med klips, går inn i dedikerte spor og liknande idiotsikre ordningar. Eitt godt døme på dette er då underteikna demonterte døra, drog ut sikkert 10 ulike leidningar og kablar. Alt nøye fotografert før demontering, men ved samansettinga oppdaga eg at inga leidning passa same staden to gongar. Med ti ulike kontaktar kan ein ikkje ta feil. Nok ein gong måtte eg forbløffa seie; bilreparasjon er idiotsikkert.

* Prøving og feiling
Naturlegvis vil ein møte motgong undervegs, og det skjer fortare enn du anar. Ta det med ro, ta ei pause, gjer eit googlesøk og sjå ein film på Youtube. Då eg skulle reparere dørlåsen måtte eg ta teljing nokre timar, og sanneleg, sanneleg dukka det ikkje opp eit særs detaljert oppsett på demontering av låsekassa til min bilmodell. Det er då du tilber youtubeguden neste gong du opnar døra.

* Gå på med lystig mot
Inga oppgåve er for stor, så lenge du har verktyet og ei god kjelde. Då eg skulle bytte frontlyktene på bilen, gjekk eg til oppgåva med det utgongspunktet at heile fronten måtte demonterast for å nå lyktene. Denne operasjonen var godt skildra på Youtube. Panseret vart så opna, og til mi store overrasking var lyktene særs lett tilgjengelege. Hmm, har eg opna panseret på feil bil, for youtubereparatøren kan då umogleg ta feil? Og ganske riktig, eg hadde sett filmen om 2000-modellen. Årsmodellane før hadde youtubereparatøren tidlegare dokumentert i ein annan film, og her var det tale om tre skruar per lykt. For ein leik! Totalt seks skruar og sikkert 30 minutt for å bytte frontlykter. Lyktene går berre inn ein veg, og alle skjønar dei skal peike framover. Idiotsikkert! Denne jobben skulle verkstaden ha 2 timar for å gjera.

STEG 3: ESSENSEN

Gaffelfaktureringa si tid er omme. Me vil i det følgande gå gjennom pristilbodet, og summere Sparebloggen sine samla kostnadar for same jobben.

* Bremseskiver og -klossar framme
Verkstad: 3500 kr inkl ca 1 time arbeid.

Sparebloggen: Biltema 1077 kr + ca 2 timar arbeid. I tillegg kom kjøp av verkty 150 kr, som vart nytta på andre jobbar senare.

Besparelse: 2273 kr.


* Skifte bremsecaliper framme
Verkstad: 2125 kr inkl ca 1 time arbeid.

Sparebloggen: 0 kr + 5 minutt arbeid ism bremseskft. Caliperen vart smurt, ikkje bytta.

Besparelse: 2125 kr.

* Smøre opp bremsene bak
Verkstad: 900 kr inkl ca 0,5 time.

Sparebloggen: 0 kr + ca 1 time.

Besparelse: 900 kr.

* Bytte begge frontlyktene
Verkstad: 6500 kr inkl ca 2 timar arbeid.

Sparebloggen: 1000 kr (!) + ca 0,5 time (!) + justering på annan verkstad 198 kr.

Besparelse: 5302 kr.

* Lås i førardør inne og ute
Verkstad: 3000 kr inkl 1 time arbeid.

Sparebloggen: Denne operasjonen er det mest tidkrevjande Sparebloggen gjennomførte, og den krevde diverse uttesting som er verdt ei novelle i bladet Bil og Motor. Kort oppsummert vart døra forsøkt reparert med alt i frå hesjestreng til liming og skøyting av vaier, før eg kraup til korset og kjøpte vaieren for 149 kr inkl porto. Tidsbruk kanskje 6 timar, men dette var òg svenneprøva mi. Det var suksess i denne jobben, som gjorde meg i stand til å gå på alt det andre med liv og lyst.

Besparelse: 2851 kr.

* Drivakselmansjett
Verkstad: 1700 kr inkl 1,5 time arbeid.

Sparebloggen: Spør ikkje meg kva ein drivakselmansjett er, men eg kjøpte no ein slik fiffig patent som gjer at ein slepp demontere drivakselen, men heller tre inn på mansjetten for deretter å låse denne. Slapp unna med 199 kr og 1 time lirking og vridning.

Besparelse: 1501 kr.
* Bytte eitt hjullager bak
Verkstad: 2500 kr inkl 1 time arbeid.

Sparebloggen: Etter å ha finstudert youtubevideoar, og funne pris på spesialverkty (1000+ kr) fann Sparebloggen det her fornuftig å legge inn årene. 1500 kr diff er ein liten kostnad å ta mtp risiko, arbeidsinnsats, plynder og heft ein slik reparasjon kan medføre.

Kostnad: 2500 kr.

* Reparasjon av eksoslekkasje
Verkstad: Sveising 600 kr

Sparebloggen: 39,90 for Biltema sin eksosbandasje (2 m). Lånte ei smørjegrav gratis for å koma under bilen, pussa fint under eksosanlegget og tok sjansen med tre lag bandasje. Denne kan vera vanskeleg om ein er i kantar, men er verdt forsøket for 39,90. Brukte ca 1 time på arbeidet inkl inspisering.

Sparebloggen: Måtte likevel sveise. Hadde visst nok gløymt eitt hol langt bak, sjølv om EU-kontrollen berre omhandla midtre del av eksosanlegget. Jaja, bukken fornektar seg ikkje, men eg krangla ikkje på det. Kunne nok ha gjort det.

Kostnad: 639,90.

SUM KOSTNAD ALL REPARASJON: 5714,90.

Dette var fyrste reparasjonen på nesten to år, og avskrivingane på min bil er naturlegvis alt særs låge ettersom den førre eigaren tok dei største. Myta om at reparasjon av gamle bilar er kostbart held ikkje vatn, når ein kalkulerar at den jamne nybilkjøpar tapar minst 50.000 kvart år dei fyrste handfull åra. Ein kan reparare ein billeg bruktbil i 7-8 år for berre det eine året.

SUM BESPARELSE: 15110,10.

Verdien på sine eigne timar skal ein kalkulere nøye, for ofte kan det lønne seg å heller jobbe overtid og late proffane ta seg av spesialarbeidet. I denne saka er besparelsen over 15.000, og det er rekna 11,5 + research = omlag 20 timar. Timebetalinga er følgeleg god. Enno betre vert den når ein kalkulerar inn at pengane du gjev verkstaden alt er skatta for minst ein gong.

Besparelsen ved å reparere bilen sjølv er generelt enormt god. Delane skaffar du til minst halv pris, ofte betre, og arbeidstida du sjølv brukar er maksimalt den doble av det verkstaden skriv.

KONKLUSJON: Billeg bilhald? Ikkje berre mogleg, alt anna er utenkeleg!

måndag 24. juni 2013

Tilbod

av SR

Joker
Har denne veka Norvegia til 59,00 kr/kg, og takk og lov for det! Har vore skrapa for ost dei siste vekene. Elles lite å melda om.

Spar
Kjøtdeig frå Gilde til 24,90 kr er innanfor. Elles får du 40% på alle melonar, samt 3 for 2 på Crispo/Stratos.

Matkroken
Har denne veka 1,2 kg grillpølse frå Gilde til 38,90. Elles får du ei korg nektarinar til 14,90. Den siste er me litt usikker på. Minnast å ha sett korga nede i 10 kr. Du får òg 40% på ei rekkje kjeks, samt ulike pakkar med is til 19,90.

ICA Supermarked
Er 20 år, og feirar med stil. 50% på alle melonar og kjøtdeig til 20 kr! Her er det berre å hamstra! Kaffi frå Friele får du til 20 kr posen, samt 2 x Pringles-røyr til 20 kr.

Mega
Har denne veka 40% på div. Hatting-produkt samt Lambi-dopapir og div. frå Colgate. Det er òg 305 på hårprodukt frå Elvital.

Obs!
ALARM! Denne veka frå du Dolce Gusto Piccolo kaffimaskin (kapselmaskin) til 299! Elles får du 40% på div. is frå Diplom-is, salatar frå Delikat, Vaselin Intensive-produkt og spekemat frå Gilde. Vidare tilbyr dei 3 x karbonadedeig til 100 kr. 1,5 liter Farris/Bris til 7,90 er òg innanfor.

Bunnpris
Har 3 for 2 på ei rekkje sommarprodukt, samt sommarkotelettar til 29,90 kr/kg.

måndag 17. juni 2013

Vekas tilbod

av KR

* Joker
Noreg er eit billeg land å bu i, og det stadfestar Joker denne veka med fryste kotelettar til 19,90 kr kg. Dette er bra kvardagskjøt omlag 10 kr under veil pris.

* Spar
"Ukens topptilbud" er grillpølser frå Gilde og Prior til 19,90 pr 600g. Alt i alt eit ba tilbod, men ikkje noko topptilbod. Flintsteika går til 69,90 pr kg, noko me meinar er 30 kr for dyrt pr kg. Elles er det somme 40% tilbod på varer med høg utgongspris, som smoothie og ferdigkutta salat. Me styrar klar.

* Obs
Der har me den! 39,90 pr kg for kvitosten til Synnøve. Særleg underteikna har frårådd mot å gå på desse 49,90- og 54,90-tilboda, nettopp i påvente av det kvartalsvise 39,90 pr kg. Her skal det ryddast plass i frysen. Den dyre grillmaten kan dei ha for seg sjølve, så det vert ei enkel handlekorg på Obs denne veka.

* Europris
Har stadig billege el-apparat for sal til 100 kr stk, som hårfønar, kaffitraktar, bordvifte og vasskokar.

* Prix
Inga kundeavis denne veka.

* Mega
Flintsteika stadig hakket for dyr, her 59,80 pr kg. 40% rabatt på kjøtpålegg frå Grilstad og Stranda kan romme nokre gode tilbod, men pass på å samanlikne mot FirstPrice.

* Matkroken
Ingen særskilt gode tilbod denne veka.

* Ica
Har ferske nakekottelettar til 29,90 pr kg, noko som er gangbart. Fersk makrell til 39,90 pr kg er også bra, men be om at den vert sløydd før han hamnar på vekta.

* Rimi
Har framleis opptil 50% rabatt på utvalde varer, som gjer at handlerunda vert tyngre både fysisk og kognitivt. Ja, om ein då ikkje heller finn seg ein annan butikk å handle på, naturlegvis. Flintsteika til 79,90 kan du få til akseptable 39,95 dersom du kjøper 49 andre varer. Ja, om me har forstått konseptet rett. Noko me framleis ikkje er heilt sikre på. Difor tør me nok aldri gå til kassa i Rimi med 50 varer i korga! Ta oss i nåde, for me veit ikkje betre.

* Bunnpris
Også Bunnpris gjer det komplisert å handle. Me er ikkje overraska over at den elles så topp-prisa kjeda også kastar seg på Rimi sitt feilgrep, der målet synast å tene pengar på dumme kundar heller enn å spele enkelt og ope om sluttprisen. Hjå Bunnpris er det imidlertid ikkje vanskelegare enn at du innanfor varekategorien Sommerbonus/sommerfavoritter kan kjøpe 3 og betale for 2, og her er det faktisk eit par gode tilbod. Lat oss på ny ta flintsteikdømet, som på Bunnpris med rabatt vert 39,33 kr kg. Og då slepp ein altså unna med 3 varer i korga mot Rimi sine 50. Ein kan òg mikse innanfor kategorien, og treng følgeleg ikkje ta med 3 av same vare. Då vil Bunnpris spandere den billegaste.

Me oppmodar lesarane om å halde fram med å rapportere om positive og negative utslag av desse nyvinningane innanfor daglegvarehandelen.

måndag 10. juni 2013

Vekas tilbod

av KR

Joker
Kyllingfilet frå Prior 680g 59,90 er under veil. pris, men triggar ikkje firstpriceetande sparebloggarar. Lite å rope hurra for denne veka.

Spar
40% av rabatt på nygrilla kylling bør gje pris godt under vår grense på 29,90. Forutan om dette er det langt mellom godbitane.

Rimi
Me forstår oss framleis ikkje på konkurstruga Rimi. Dei må kanskje auke marginane, men endar opp med å skremme bort kundane med tilbod som kotelettar 1 kg 79,90, 1,5 l Solo 23,90 + pant, findusørret 136 kr kg og karbonandedeig 47,90 pr 400g. ...og då hjelp det knappast om du fyller handlekorga til den toppar og får prosentrabatt så det jyngar i hyllene.

Matkroken (ny!)
Har denne veka 400g svinekjøtdeig til klassikaren 10 kr! Eit kanontilbod. Matkroken har også andre tikronersvarer denne veka. Elles kan du velge tre pasta for 30 kr, og me tilrår og ta tre 1kg-pakkar.

Obs
Har denne veka 40% på sjampo/balsam frå Elvital, kutta salat og pizza frå Gandiosa. Elles er får du ein sekk med Lambi dopapir og tørkerull til 119 kr. Vidare er det 25% på div. leverpostei og smørost frå Philadelphia.

Ica Nær
Òg her er det 10-kronersmarknad med mellom anna 400 gram svinekjøtdeig! Mange gode 10-kronersklassikarar!

Ica Supermarked
Har òg 10-kronersmarknad, men ikkje svinekjøtdeig. Til gjengjeld får du kjøtdeig i lausvekt frå ferskvaredisken til 59,90 kr/kg. Det gir ein 400 gramspris på 24 kr, noko som er innanfor.

Mega
Har denne veka 40% på div. jogurt frå Tine, samt 30% på div. jus frå Coop og flytande vaskemiddel frå OMO.

Prix
Du får mellom anna 2 x Go morgen-jogurt til 15 kr, 2 x Stratos/Crispo for 40 kr, 2 x coop jus til 30 kr. Elles er vekas deal at du får med 400 gram storfekjøtdeig frå Gilde ved kjøp av ferdig riven ost frå Tine (32,90 kr). Ikkje feil!

tysdag 4. juni 2013

Tilbod

av SR

Spar
Har denne veka 40% på pizza frå Big One samt alle typar tomatar.

Joker
Karbonadedeig til 34,90 er billegare enn normalt, men den trufaste lesar kjenner vår tilnærming til dette produktet. Ti-arane denne veka er kroneis og maiskolbar. Ikkje særleg bra tilbod med andre ord. Store plater frå stratos til 14,90 er derimot innanfor. Isbergsalat til 22,90 er derimot så drøyt at berre det gjer at me frårår folk å handla hjå Joker denne veka!

ICA Nær
Byr på karbonadedeig til 29,90, nokon billegare? Me nærmar oss ok kjøtdeigpris, som er 24,90. Elles får du denne veka blå druer til 14,90 for 500 gram, noko som er innanfor. For den som er gira på smootie, kan me tilrå 3 x 250 g bær (jordbær, bringebær, skogsbær, bjørnebær) til 45 kr.

ICA Supermarked
Har same bærtilbodet som ICA Nær. Du får òg 40% på pølser frå Gilde og prior. Frå onsdag til laurdag får du òg fersk aurefillet til 89,90 kr/kg og 2 kg pink lady-eple til 39,90. Norvegia til 69,90 kr/kg er ikkje så mykje å ropa hurra for, men her i huset var me lens, så slo til, men berre 1 kg.

Bunnpris
Har tre for to på spesialpølser, skyr og Friele-kaffi. Elles lite å melda om.

Coop Mega
Har 40% på diverse sjokolade frå Nidar og Freia. Vidare får du 30% på div. frosen sjømat frå Findus, samt Libresse-produkt.

Coop Obs!
Har denne veka 40% på all fersk frukt og bær, dyremat, samt 1,5 liter Pepsi og Pepsi Max. 3 x 10-pakningar med grillpølse til 59,90 er òg innanfor. For dei som er gira på drikkejogurt er det denne veka 25% på Biola og 30% YT.  Salami frå Grilstad får du denne veka 25% på. Elles er det ikkje noko å seia på tre deoderantar frå Nivea til 50 kr.