måndag 25. november 2013

Vekas tilbod

av KR

* Joker
Kjøtdeig av storfe 22,90 pr 400g er eit bra tilbod, men ikkje godt nok i konkurranse med Obs denne veka. Elles går dronningsjokoladen til Freia for 10 kr pr 100g, ikkje meir enn det må vera.

* Coop Obs
Jula har innteke obs, og med det er prisane på kjøtvarer jekka opp. Dette var skuffande. Likevel eitt lyspunkt i den kalde, fine tida; 400g kjøtdeig av storfe 19,90.

* Meny
Dei er seg sjølv like. Nygrilla kylling (1,050 kg vs standard 1,2 kg) til 39,90?! Denne skal ikkje koste meir enn 29,90 i vår bok. "Fast knallkjøp" frosne reker til 79,90 er også langt utanfor.

* Mega
Norvegia 59,90 pr kg er så vidt innanfor så lenge du er tom for ost, elles føretrekk me under 50-lappen (og helst 40-lappen). 40% rabatt på reingjeringsprodukt.

* Rimi
Diverse 3 for 2-tilbod. Fryst ribbe og kalkun 29,90 pr kg. 400g kyllingkjøtdeig 18,90. Ikkje så halvgale dette, Rimi!

* Europris
12-pk vedbrikettar 19,90 er bra for den utan skog. 40% rabatt på OBH Nordica sine kaseroller. Fredag er likevel dagen å handle, sokalla "Black friday" - skrekk og gru - 50-80% rabatt på utvalde varer + lagertømming. Mellom anna 10 kr for 3 liter spylevæske. 20 kr for ein 75 cm lang Head-bag, og 5 kr for ei Head-gymveske. Her luktar det julegåver lang veg!

* Ica
40% rabatt på snacks frå Maarud. 2 kg mandelpoteter 14,90.

* Bunnpris
No skjer det! Tynnribbe 24,90 pr kg. Sesongen lågaste, lat priskrigen byrje!

måndag 18. november 2013

Tilbod

av SR

Spar
Klassikaren 40 % av på pizza frå diverse leverandørar er attende denne veka. Det same avslaget får du og på ananas, kiwi og mango.

Joker
Viss du er lens for kvitost kan me tilrå 480 gram Synnøve kvitost til 29,90, men me har sett tilsvarande til 19,90, så ikkje kjøp for mykje! Kaffi frå Ali får du denne veka til 9,90, og vekas 10-ar er oppvaskkost og avokado.

Matkroken
Køyrer denne veka på med 400 gram røykt/ikkje-røykt julepølse til 24,90, samt blå druer til 19,90 kr/kg. Vidare er det 30% på fylt fisk frå Findus og Biola. Store sjokoladeplater frå Nidar til 19,90 er heller ikkje til å kimsa av, sjølv om me har sett det billegare. Til sist får du 40% på alt frå Maarud.

ICA Supermarked
Byr denne veka på klementinar til 9,90 kr/kg. Elles kan det synast som at Gilde har lansert eit nytt produkt: 250 gram ribbefeitt på snabb, men her må me melda pass når det kjem til å vurdera om dette er ein bra pris. Vidare er det frå torsdag til laurdag 40% på alle reingjeringsprodukt frå Lilleborg!

Mega
Køyrer denne veka på med sjømat. Slår i bordet med både torsk og sei til 69,90 kr/kg. Vidare er det 40% på pizza frå Grandiosa og Big One. Gulerøtter til 12,90 kr/kg er òg innanfor.

Rimi
Har 3 for 2 på pizza frå Big One. Vidare frå du ribbe til 29,90 kr/kg og klementinar til 12,90 kr/kg.

Rema
Kalkun til 29,90 kr/kg og lutefisk til 16,90 kr/kg er ikkje noko å seia på.laurdag 16. november 2013

Gratis høns

av KR

Ein hønsebonde på Hedmarken vil kvitte seg med 7500 høns hausten 2014. Einaste haka er at han berre gjev bort høns til "fattige studentar". Me reknar med han med det meinar alle studentar, og følgeleg alle typar folk som er oppmelde til fag det aktuelle semesteret.

Slik me kjenner studentar flest, frå vår eiga, nære studietid, vil me tru at hønsebonden brenn inne med dei fleste hønsa. Så mykje for den fattige, caffelattedrikkande studenten.

For å verte kvitt hønsa til destruksjon betalar han fem kroner per høns. Følgeleg er det neppe noko tak på kor mange høns ein kan hente frå Koppang-bonden. Med dette som bakteppe vil me tru kven som helst kan banke på døra og hente høns, også ikkje-studentar og utstuderte røvarar.

Sparebloggen set opp buss. Annonsering kjem seinare.

måndag 11. november 2013

Vekas tilbod

av KR

* Joker
Vekas tikroning er rømmegraut 350g, raskt og billeg, men me har sett det billegare. Elles går stoer sjokoladeplater 190-250g frå Freia til gode 16,90.

* Spar
Familieribbe 29,90 pr kg er bra, og kan tilrådast heile året. Nok eit døme på at det er billeg å bu i Noreg. Tynnribba går til 39,90. Me trur ribbeprisane framleis har rom på nedsida, og vonar på priskrig i mndskifet nov/des.

* Prix
2 x 500g yoghurt frå Tine til 20 kr er særs bra. Det same gjeld kyllingkjøtdeiga 2x400g til 25 kr. Elles går både familieribba og tynnribba til 29,90 på Prix, noko som er årsbeste til no.

* Rimi
Diverse 3 for 2-tilbod, men me klarar ikkje å sjå den heilt store rabatten. Surra svinesteik til 59,90 er isolert sett billeg middag, men ofte ser me desse til 39,90 og lågare.

* Obs
Fersk laksefilet 59,90 pr kg er billeg. Det same gjeld kalkun 29,90, som gjev utruleg mange, billege middagar. Mogleg denne kan gå ytterlegare ned i pris framover. Henriettes pinnekjøt er alt i hyllene, men til standard 149.

* Europris
Oljeomn 500w og skotørkar til halv pris, eller 124,50 er ganske billeg. Sokkar er ei fin julegåve, og denne veka får du heile 4 gode, varme, sokkepar til 99 kr stk. Skulle vera 4 julegåver det, eller kanskje 8 om du kjenner mange som manglar ein sokk?

* Coop Extra
29,90 pr kg for lutefisk, visst nok laga av fyrsteklasses fisk - synd å øydelegga so mykje fin fisk. Elles er billegpinnekjøtet kome hylla til 99 kr kg, men her er det meir å gå på nedover i pris. Slikt kjøt eignar seg likevel best i gryta etter vår meining. Elles er familieribba 29,90 også her, og fersk tynnribbe frå 49,90.

* Ica
Stor 20-kronarsmarknad. Er dette hyperinflasjon, eller berre ein ny vri? Svaret er nok nærare inflasjon, eller i det minste særs få gode tilbod. 400g kjøtdeig av svin til 20 kr er kanskje billeg isolert sett, men denne ser me då stadig til både 10 og 15 kr pr 400g. Me styrar klår Ica denne veka.

* Mega
40% rabatt på all coopkaffi. Edamer til 59,90 pr 850g, men me har aldri forstått oss på denne dyre, milde osten. Skal det vera noko til ost kan du kjøpe den no, og eta den jula 2014 eller 2015.

Konklusjon: Ei sjeldan god tilbodsveke, som rommar ei rekke gode, billege middagar. Nok eit stikk til Einar Steensnæs og hans politiske bestillingsverk Matkjedeutvalget. Det einaste som manglar no er ein priskrig på ei typisk julevare. Ut i frå talet grisebønder og grisehus som poppar opp her til lands, godt hjulpe av Innovasjon Noreg, trur me marknaden er sprekkferdig for denne vara. Lat oss sjå prisar under 20 kr kg!

måndag 4. november 2013

Tilbod

av SR

Joker
Mykje tydar på at Stabburet har seld seg inn hjå daglegvareforhandlarane denne veka - 40 % av på pizza frå Stabburet er bra for dei som likar slikt. Vidare er det denne veka Joker sin tur til å ha oppvasktablettar til 19,90.

Spar
Har òg denne veka 10-kronersmarknad med mellom anna 250 gram Ali kaffi til 10 kr. Sjekk ut kundeavisa for meir informasjon.

Bunnpris
Lokkar denne veka med 2 x Grandiosa Original til 50 kr samt smågodt til 6,90 kr/hg. Elles er 12 store egg til 24,90 innanfor viss det faktisk stemmer at dei er store. Elles er det oppunder 50 % av på ei rekkje reingjeringsprodukt, samt at du får brokkoli til 6,90 kr bunten.

Matkroken
Byr denne veka på 2 kg kokefaste poteter til 12,90, noko som er innanfor! 2 x ostepott til 20 kr er det nok òg mange som jular for.

ICA Supermarked
Køyrer denne veka ein ny vri: 20-kronersmarknad! Dette er mykje det same som 10-kronersmarknad, berre at ein del av varene er 2 for 20. Vidare er det 20 % av på noko, samt nokre varer som tidlegare har vore til 10 kr, som no er til 20 (ALARM!). Fire kg poteter til 20 kr derimot er klart innanfor!

Mega
Skinkesteik til 39,90 kr/kg er innanfor, det same er 2 x store sjokoladeplater frå Freia til 35 kr.

Obs!
Har denne veka det som visst nok er den største 10-kronersmarknaden i Noreg.

fredag 1. november 2013

Sparebloggen avkreftar

av KR

Mange av dykk har i dag høyrt om toppbloggarane som kranglar om lettkleddbilete.

Sparebloggen rykker med dette ut med ilmelding.

Det er ikkje oss Rolf Ørjan har kledd av og fotografert framføre kiwiposane (bugnande, regelrett bugnande av tilbodsvarer. FirstPrice på tilbod? Kven hadde trudd?!).

Det er ikkje oss.

Seriøst ass, kva er gale med det liksom?