fredag 28. september 2012

Spareblogg-alarm!

av KR

Alarm! Alarm! Det er alarm på vegne av vanvittig mange spararar i det ganske land! For andre gong denne veka går alarmen i Tr.heim, Rema 1000 Tiller.

Det er tale om Nordfjordkjøt 800g karbonader til ni - 9 - kroner pakken. I fylgje vår meldar i bartebyen er det tale om ferske karbonader i anførselsteikn. Lat denne helga vera patenthelga:

"Patent ala Aasen"
Smør godt på to brødskiver, med smør naturlegvis! Finn deretter fram to karbonader, nokre kvitostblingsar og to egg. Hiv smør i panna, lat det brunast og hiv i karbonadekakene. Senk temperaturen og lat stå, hiv deretter i egga og legg osteblingsane på toppen. Lat stå på svak varme til osten er smelta. Pepre og salte, og tyll i deg maten.

onsdag 26. september 2012

Tax Free

av SR

Den gode sparar veit naturleg nok å reisa på ferie til ein stad der ein kjem billeg unna med det - og aller helst med forteneste. Det er difor Svinesund er eit ettertrakta reisemål for oss. Sjølv om prislappen sjølvsagt er det viktigaste, er det likevel avgjerande å òg tenkja på momsen!

Sjå etter denne logoen, eller berre spør i kassa!
Det for meg framleis ei gåte kvifor eg ikkje tidlegare har blogga om dette temaet, men Tax Free er altså ikkje berre noko som er på flyplassar og color line sine party- og familiebåtar. Tax Free er å få i ei rekkje butikkar, så lengje du tek med deg vara ut av landet innan rimeleg tid.

Dette gjer at du i tillegg til å få buksa 40% billegare i Noreg, i tillegg kan få att endå litt til! Ja, det er musikk, ikkje sant?

Det einaste du treng å gjera er å:
1) be om å få Tax Free på vara
2) fylla ut eit lite skjema
3) visa skjemaet hjå tollen i landet du reiser frå

Vips, så sit du att med ein fin slump pengar som du anten kan få utbetalt kontant eller overført til konto!

måndag 24. september 2012

Vekas tilbod

av KR

* Joker
500g Norvegia til 29,90 er i grenseland, er du tom kan du plukke med deg eit par. 1 kg spaghetti er vekas tilkroning, eit høveleg bra tilbod - men sjå opp for evt FirstPrice-bomber.

* Spar
1 kg kvitost frå Synnøve til 59,90 ligg i same grenselandet, me ynskjer normalt ikkje å hamstre før prisen bikkar 50 på nedsida. 500g fiskegraten til 24,90 er ikkje særleg bra, då denne jamnleg figurerar på 10-kronarsmarknadar.

* Prix
Ingen særskilt god septemberdeal, ta til dømes kjøper du Toro pizzadeig (480g) til 25,50, får du med Coop si kjøtdeig av storfe 400g. Også denne veka er det svinekjøtdeig til 19,90 eller 20 kr å oppdrive hjå hhv Rimi og Obs. Toro-deiga som då medfølgjer dealen er 5,50 kr, eller 11,50 pr kg. Dette er godt over kiloprisen i butikk for pakkar på 4x2kg.

* Rimi
Ta tre Friele og betalt for ein, og med det ein pris pr pk smått under 18 kr. Hovudkålet er prisa til 1,90, men på hausten skal dette av prinsipp vera 1 kr stk. Også her selgast Synnøve sin kvitost til 59,90 denne veka, anar me eit omfattande prissamarbeid på kvitost?

* Obs
10-kronarsmarknad denne veka med klassikarar som Tine Kremost, denjasalatar, sviskekompott (455g), blodpølse (400g) og diverse kjekspakkar.

* Mega
40% rabatt på diverse coopjuice og findusvarer. Lammelår til 89,90 er ikkje godt nok, me ynskjer denne vara ned på 50-/60-talet. Hovudkål til 2,90 er ei skam!

* Ica
Endeleg! Hovudkål 1 kr stk. Elles selgast "hel laks rett fra fiskedisken" til 39,90 kr kg. Billege middagar for all del, men frosen, rund laks går normalt 10 kr billegare.

* Bunnpris
Stadig på botn og stadig sokalla priskrakk på gryterettar, men det imponerar ikkje særleg.

***

Alarm! Det er alarm! Telexen går varm! Frå ein telex i Tr.heim får me vite at Rema 1000 Dronningens gt sel 300g strimla svinekjøt til 9 kr pk. Det skal vera enorme mengder av det rosa gullet.

fredag 21. september 2012

Billeg bilhald

av KR

Fyrst av alt vonar me at særs få av våre faste lesarar eig bil. For å eige bil er det same som å fyrst verte flådd levande, og deretter legge hovudet på blokka for å få meir blodsutgytelse. Eg er sjølv ein av desse sadistane av nokre bileigarar, men prøvar å gjera det med måte. Å føre eit billeg bilhald er ein kunst, og Sparebloggen lærar deg korleis.

* Fyrste leksjon: Ein billeg bil
Det største tapet ved å eige bil er avskrivingane. Det er som dei seier at ein ny bil straks reduserast 50 000 når han trillar ut frå forhandlar, og det stoppar nemleg ikkje der. Gjennomsnittsbilen fell 50% i verdi dei fyrste fem åra. Så kva fortel dette spararen? Lat andre ta verditapet, så klart! Ikkje lat deg skremme av åtvaringane om dyre reparasjonar, det folk normalt seier om 5-10 000 kr, for det er langt dyrare å eige ein bil som tapar seg 20-50 000 kr i året. Sparebloggen tilrår 10 år gamle bilar til 20-25 000 kr, og i den klassa er det mykje fint for tida. Dette er bilar som knapt har verditap, kanskje eit par tusen kroner i året, men dei har 10-15 år att i levetid.

* Andre leksjon: Ikkje bry deg om småfeil
Har du skrapa opp lakken? Har vindauget på venstre bakdør hengt seg opp? Får du ikkje låst bagasjerommet? Ikkje bry deg med å kaste bort tusenvis av verkstadkroner på å fikse småfeil, som uansett ikkje påverkar bilen si evne til å gå frå A til B. Underteikna har siste året gjort dette til ein sport, og går no inn passasjerdøra sidan sjåførdøra har gått i vranglås. Ingen grunn til å late verkstaden få 5000 kr for ein slik jobb, når det tilsvarar halve verdien av bilen. Pay yourself first!

* Tredje leksjon: Bytt dekk sjølv
Bruk eit par timar i året på å bytte til sumar- og vinterdekk sjølv, og spar 1000 kr. Dette er greitt betalt for timar du elles ville ha skusla bort framføre PC eller TV. Pass på å setje skruane inn med grease, så du slepp stå der i uføret neste gong du skal i elden. Det imponerar ingen å stå der å hoppe på pipenøkkelen.

* Fjerde leksjon: Bytt olje sjølv
Eit oljeskift varierar kraftig i pris, men felles for alle "gratis" oljeskift er at olja du får på tanken er svindyr. Gjer difor som Sparebloggen og kjøp olje på Biltema, der du får 4l til 179 kr. Sett av ein halvtime og bytt olje sjølv ein gong i året. Annankvart år kan du slenge på eit oljefilterbytte, og legge 79 kr ekstra på rekninga.

* Femte leksjon: Køyr varsamt
Sjølv om me likar statskassa, treng me ikkje overdrive innbetalingane. Sparebloggen oppmodar difor samtlege om å halde fartsgrensene, og soleis spare tusenvis av kroner i året.

* Sjette leksjon: Køyr varsamt II
Bilen er mest effektiv når motoren ligg mellom 1500 og 2500 omdreiningar i minuttet. Dette betyr køyring i høge gir, og at du på veg opp til femte-/sjettegiret gjerne hoppar over nokre gir. Sjølv starta eg ein Passat i andregiret ei periode, men har no gått over til å starte i fyrstegiret og deretter gå rett over til tredjegiret. Passar det seg slik, setjast bilen deretter rett i femte. Samstundes må du ute i trafikken sjå framover og planlegge neste manøver. Unngå unødvendige nedbremsingar, og dersom du må bremse bør du heller bremse på giret enn på klossane. Over tid vil du her spare nokre lappar på utslitte bremser. Dette kjem frå ein som normalt ligg i andregiret ned fjellovergongane her til lands. Ingenting er som å koma ned til bygdene med avkjølte bremser. Lat det difor heller lukte av kronasje enn av svidd gummi!

* Sjuande leksjon: Drivstoffet
Det er velkjend at drivstoffet av marknadsomsyn er billegast på sundagar og måndagar før kl 12. Fyll difor drivstoff på desse dagane, og aller helst som eit mellomstopp på veg til anna ærend. Her vil me samstundes nytte høvet til å lansere eit sparetips frå ein gamal stortingspensjonist på sørvestlandet: Når du står ved pumpa må du passe på å løfte slangen opp, slik at du får med dei siste restane. Dette er restar du (og forgjengaren din) har betalt for, som elles ville vorte liggande att hjå bensinstasjonen.

* Åttande leksjon: Det mest elementære
Ikkje ver så dum at du kjøper deg bil.

måndag 17. september 2012

Tilbod

av SR

Spar
Denne veka får du klassikaren nygrilla kylling til 29,90. Vidare er det 40% på druer, og 30% på div. ferdigrettar frå Findus og Vita Hjertego-produkt.

Joker
Du får denne veka surra svinesteik til 39,90 kr/kg, som gjev rekordbillege middagar. Kombinert med jegergryte frå Toro til 15 kr ligg det an til fest. Elles lite.

Bunnpris
Gryterettar er i vinden. Hjå Bunnpris er det 25-50% på alle gryterettar. Reint gastronomisk tilrår eg å styra unna tacogryta. Vidare er det ikkje noko å seia på grøne druer til 14,90 kr/kg. Elles ligg lammelåret på 69,90 kr/kg.

ICA Supermarked
Òg her er lammelåret til 69,90 kr/kg. Fersk seifilet til 39,90 kr/kg er meget oppegåande. Frå torsdag til laurdag er det på div. skalldyr samt alt frå Synnøve Finden.

ICA Nær
2 x Kronekaffi til 20 kr er akseptabelt, men gå heller til Bunnpris for å handla druer, for Ica er 10 kr dyrare pr. kg.

Rimi
Òg her ligg dei tiaren over Bunnpris på druer. Svinekjøtdeig til 19,90 for 400 gram er ok, men på nivå med fastpris i ei rekkje butikkar ma. Kiwi og Rema.

Mega
40% på tacoprodukt er ein gjengangar. Vidare er det 25% på allergivarer og 2 x Maarud potetgull for 30 kr.

Obs
40% rabatt på all Coop-kaffi, noko som burde tilseie forsiktig hamstring gitt dei galopperande kaffiprisane. 14,90 kr for mørke druer her òg. Lammelår i skiver til 129,90 kr kg tilseier at du heller burde kutte låret sjølv. 8,90 kr 1,5l for Farris.

måndag 10. september 2012

Vekas tilbod

av KR

* Joker
Ein større tikronarsmarknad denne veka, med mellom anna Findus kystens fiskegrateng 450g til 10 kr, som gjev deg middag til to for 6 kr inkl poteter. Andre varer til 10 kr er Farris 1,5l, diverse frosne grønsaker, kjekspakkar, Tine kremost og Denja-salatar.

* Spar
2l Sørlandsis til 19,90 er billeg nok for Sparbloggen. Forutan om dette er det mykje lureri hjå Spar denne veka, som td svinefilet til 149 kr kg og bayonneskinke til 99 kr kg.

* Mega
Dyr sjømat er ein Mega-spesial, og me styrar unna denne veka.

* Ica
Kvart 5. brød er gratis, men kva hjelp det når dei kostar 30 kr stk? Bak heller med Sparebloggen til ein liten brøkdel av prisen! Det er fårikålsesong og hovudkål til 1 kr stk takkar me særs gjerne ja til, men når kjøtet går til 59,90 kr kg vert det ikkje fårikål denne veka heller.

* Bunnpris
Sokalla priskrakk på gryterettar frå Toro, og med dette er mange av Toro-rettane tilbake på det låge 20-talet. Obs: Må berre brukast som basis, spe det godt ut med vatn, pasta/ris, andre grønsaker, mv.

* Rimi
Svinekjøtdeig 400g 19,90 er tåleleg bra, elles er det tynt i hyllene.

* Obs
For ei avveksling i fredagstacoen prøv lammekjøtdeig 400g 24,90, lat oss kalle det "shawarma på norsk". Apropos; 4 grandisar til 100 kr er kanskje billeg i høve til veiledande pris, men det fins billegare måtar å ete papp på.

Konklusjon: Vekas beste tilbod finn på du Joker, og er Findus-grateng til 10 kr.

måndag 3. september 2012

Tilbod

av SR

Spar
Shit, pommes frites! Me har (til nøds) blitt van med 59,90 kr/kg som tilbodspris på Norvegia, og no kjem Spar med ein ny "tilbodspris" på 69,90 kr/kg. Spar lever ikkje opp til namnet sitt, det har me visst lenge, men dette var dråpen! 40% på skiva spekeskinke, spekepølse og ferdigsalatar kjem heilt i bakleksa, og det er symptomatisk at det er dei dyraste produkta som er på tilbod.

Joker
400 gram kjøtdeig til 22,90 er ikkje verst, og er du av typen som ikkje bakar brød sjølv kan me tilrå grovbrød til 15 kr. 10-aren denne veka er seks egg, noko som er bra for ein slik storleik, samt 1 kg gulerøter.

Mega
Jarlsberg til 59,90 kr/kg er bra etter tilhøva, og faktisk nesten same pris pr. kg som spar sin "tilbodsost". Elles er det 40% på toalett- og tørkepapir. Banan til 9,90 kr/kg er heller ikkje feil.

Rimi
Fårikålkjøt av sau til 29,90 kr/kg er ein grei start på sesongen, men prisane skal ned. Vidare får du store sjokoladeplater frå Nidar til 17,90.

ICA Nær
Kjøtdeig får du her til 24,90 kr for 400 gram. Elles er det 40% på div. frysevarer frå Findus, samt Nidar sjokoladeplater til 17,90. Poteter til 7,90 kr/kg er heller ikkje å forakta, men òg her skal prisen ned utover hausten.

ICA Supermarked
40% på all ferskfisk, samt 500 gram skiva einerrøykja laks til 79,90 kr er ikkje feil. òg bra med blomkål, brokkoli og gulerøter til 10 kr/stykk og kg. Det er òg her 40% på ei rekkje frosne bestseljarar frå Findus.

Extra
2x4-pk med jogurt til 30 kr er bra. Det same kan seiast om 2x 400 g karbonadedeig til 60 kr.

Obs!
Denne veka er det 40% på div. frå Findus, tomatar, matglede ferdigmat, Lerøy sushi, div palmolive-produkt, samt diplomis. Vidare får du ein sekk med lambi tørkerull/dopapir til 119 kr.