laurdag 17. mars 2012

...om lidt er flisen klar

av KR

I Sparebloggredaksjonen drikk me naturlegvis dobbeltrakta Cirkel-kaffi. Den er både billegast og følgeleg dobbelt så god som dei hine.

Den siste tida har imidlertid flisene i kaffien vorte større og større. Treflisene altså. Her seinast over 1 cm lange. No har me då frå før av god kjennskap barkebrød, men trefliskaffi er eit nytt bekjentskap for oss. Og dette skjer altså samstundes med at kaffiprisane her til lands er kraftig stigande, og prisen på tømmer går motsett veg. For eit par år sidan fekk ein 250g Cirkel for 10 kr, i dag må ein over 15 stort sett over heile landet. Det er vel dette ein kallar fair trade, 5 kr meir pr pk rett i lomma på Joh Johannson. Fair enough, hadde det ikkje vore for desse treflisene.

Så Sparebloggen har klaga. Fleire gongar. Me har til og med funne trefliser i erstatningskaffien me har motteke rett frå Joh Johannson sitt kontor. To gongar. 1 treflis gjev 0,5 kg kaffi, og store sjansar for å finne nye trefliser.

Det offisielle svaret frå Joh Johannson er at flisene kjem frå esker kaffibøndene deira sender nordover frå kaffifarmane. Skuld på den fattige kaffimagnaten.

No fryktar underteikna for fleire fliser i munnen for kvar sup kaffi. Skal kaffiskapet verte like fullt som frysaren er av gratis kjøt?

Treflisene er servert, vel bekomme.

1 kommentar:

  1. Kaffe er jo en vare hvor pris er relativt høy i forhold til vekt. Jeg finner ofte billig kaffe når jeg er på ferie i utlandet, og passer derfor alltid på få med meg noen ekstra poser i kofferten.

    SvarSlett